• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

قتل مجید کیهان و سروش محمودی در تورنتو

پلیس اعلام کرد که مک آرتور 66 ساله متهم به قتل درجه یک هفت مرد ازجمله مجید کیهان 58 ساله، سروش محمودی 50 و دیان لیزوویک 47 ساله شده است.

پلیس قتل سه مرد از دهکده دگرباش جنسی تورنتو با دوگانگی جنسی که بین سالهای 2010 و 2012 ناپدید شده بودند را مورد بازبینی قرار داد. و گزارش شده است که قتل محمودی و لیسوویک با مشخصات قربانیانی که مربوط به پروژه هاستون میشوند و همچنین اندرو کینزمن، عبدوالبشیر و سلیم اسن که مک ارتور متهم به قتل آنها نیز بوده همخوانی ندارد.

هانک ایدسینگا، کارآگاه ارشد پلیس تورنتو در گزارش خبری روز دوشنبه اعلام کرد "فکر میکنم سرنخ مشترک در پروژه هاستون این است که همه قربانیان به نوعی مرتبط با دهکده دگرباشان جنسی تورنتو معرفی شده‌اند و همچنین اغلب آنها از آسیا یا خاورمیانه‌ هستند.

بازرسین میگویند ممکن است تعداد قربانیان بیش از این نیز باشند.

ترس از قاتل زنجیره ای که گمان میرود قربانیانش از میان مردانی بود که بطور متناوب به دهکده دگرباش جنسی تورنتو می رفته اند ماهها در جامعه پخش شده است. اما مارک ساندرز رئیس ارشد پلیس تورنتو در دسامبر گفت که هیچ مدرکی مبنی بر تایید این نظریه وجود ندارد.

علاوه بر سه اتهام جدید، پلیس گفت آنها بقایای حداقل 3 جسد ناشناس را که توسط مک آرتور باغبان در گلدانهایی جاسازی شده بودند را پیدا کردند و در حال بررسی DNA بر روی "بقایای اسکلت ها" هستند تا هویتشان را شناسایی کنند.

قرار است که نیروی تجسس از ماه می به جستجوی 75 خانه که آرتور باغبان آن ها بود بپردازد.

ایدسینگا گفت کاراگاهان در حال بررسی اشخاص گمشده در سال 2010 هستند که ارتباط احتمالی با مک آرتور داشته باشد اگرچه محدوده تحقیق ممکن است گسترش یابد.

ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image