• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

تصویب گسترش خط Blue متروی مونترال تا پنج ایستگاه دیگر

نخست وزیر جاستين ترودو، مقام عالی کبک Philippe Couillard و شهردار Valerie Plante در روز دوشنبه اعلام کردند که پنج ایستگاه دیگر به خط آبی متروی مونترال در مسیر شرقی به سمت Anjou اضافه میشود. بودجه توسعه خط آبی مترو در بودجه سال 2018 کبک مورد بررسی قرار گرفت و 3.9 میلیارد دلار پیش بینی شد.

دولت فدرال نیز برای کمک به توسعه آن قصد اضافه کردن پنج ایستگاه توقف دیگر تا انتهای شرقی شهر را دارد. و به همین منظور 16ميليون دلار براي سرمایه گذاری اولیه و سپس 32 میلیون دلار دیگر برای مرحله برنامه ریزی اختصاص میدهد.

شهردار نیز 330 میلیون دلار دیگر اضافه خواهد کرد.

تقریبا 6 کیلومتر به خط اضافه میشود با این امید که مسافران زمان کمتری را در ترافیک صرف کنند.

احتمالا این پروژه تا سال 2026 به اتمام برسد.

ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image