• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش سطح مهاجرت استان نیوفاندلند و لابرادور

در راستای پیشبرد طرح افزایش مهاجرت، دولت فدرال در نیوفاندلند و لابرادور خط مشی جدیدی را برای ورود  1700 مهاجر در سال تا سال 2022 تعیین کرد. تعداد مهاجران تازه وارد به نیوفاندلند و لابرادور بیش از 3 برابر تعداد مهاجرین در سال 2007 است. و اخیرا، در سال 2016 تعداد ثبت شده ساکنین دائم جدید از سوی این استان  1,190میباشد.

 طی سخنرانی  سیموس اورگان، وزیر فدرال  Veterans Affairs، و همچنین عضو پارلمان، از دولت نیوفانلند و لابرادور خواست برای حداقل 4000 مهاجر جدید در زمانی کوتاه در سال تلاش کنند.

دولت فدرال یک هدف مهاجرتی با تعداد 1700 نفر تعیین کرده است و ابراز میکند که این یک جهش بزرگ در افزایش تعداد مهاجرین نسبت به گذشته است. اما اگر خواستار جمعیت رو به رشد و مهاجرت بالا هستیم باید حداقل 4000 مهاجر جدید در این استان بپذیریم.

اورگان در ادامه از هیئت تجاری خواستار شد تا در زمینه پذیرش مهاجران جدید متواضعانه عمل کنند – چرا که آنها با ورودشان شغلها و کسب و کارهای جدید ایجاد کرده و شرکا و همسایگان جدید با خود خواهند آورد.

وی در گفتگویی با وزیر مهاجرت فدرال احمد حسین بر سر این موضوع اعلام کرد "ما آماده این رخداد بزرگ هستیم. میتوانیم مهارتها را با کسب و کار شما هماهنگ سازیم و تعداد متقاضیان را افزایش داده و به تمامی خانواده اجازه ورود دهیم."

ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image