• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

شهردار اتاوا بعد از وقوع خشونت در آخر هفته اعضا گروه جنایتکار را " ترسو" خواند.

آخر هفته عید پاک در شهر ما با خشونت همراه بود، دو چاقو کشی، دو تیراندازی و جامعه ای بر لبه تیغ. یکی از اعضای شورا از پلیس اتاوا خواستار شد استراتژی گروه جنیتکاران و اسلحه ها را مجدد ارزیابی کند.

طبق گفته پلیس، از اول ژانویه تا الان 26 تیراندازی رخ داده که تقریبا همه آنها مربوط به گروه های جنایتکار میشود و این مسئله عضو شورای امنیتی Rick Chiarelli را بر آن داشت تا این گروه ها و اسلحه های آنها را مجدد بررسی کند.

طبق گفته یکی از شاهدین نزدیک تقاطع خیابانهای Besserer و Dalhousieیک مرد 36 ساله چندین بار چاقو خورد و کوله پشتیش دزدیده شد. همان شب دو نفر که درحال سفر در مسیر Eagleson بودند بعد از پرتاب گلوله های رنگی به ماشیناشان تیراندازی شد. و پس از چند ساعت بعد ار فرارشان  یکی از قربانیان بیرون از رستوران در مرکز خرید Kanata Centrum جان باخت.
در روز شنبه، در انتهای جنوبی اتاوا نزدیک پرنس ولز نیز، گلوله از سمت خودرویی ناشناس به مردی که در حال راه رفتن در مسیر جاده دینز بود اصابت کرد. طبق گفته پلیس این 26امین حادثه تیراندازی در شهر بود.

شهردار اتاوا جیم واتسون میگوید "من همیشه گفتم افرادی که به این گروه ها میپیوندند شجاع نیستند بلکه بسیار ترسو هستند" یک گلوله سرگردان که قصد دارد به کسی آسیب برساند یا بکشد. ما به همین دلیل نیروی پلیس را افزایش دادیم و مجددا بر روی اسلحه ها و گروهای جنایتکار متمرکز شده ایم و  نیاز داریم تا این اوباش را از خیابانها جمع کنیم.

Chiarelli میگوید" به دنبال استراتژی جدیدی برای پایین اوردن این تعداد تیراندازی هستیم" چرا که رکورد تیراندازی در سال جاری به دوبرابر رسیده و این قابل قبول نیست."

بعد از میزبانی جلسات مردم منطقه، ساکنین منطقه 19 برنامه جدیدی جهت مراقبت از منطقه  را طرح ریزی کردند درحالیکه طبق نظر Chiarelliمردم منطقه میتوانند تنها این کارها را انجام بدهند و باقی امور مربوط به سیاستمداران و پلیس میشود.

پلیس اتاوا در ماه جاری در برنامه جامع ایالتی “gun amnesty” شرکت میکند. شهردار اذعان میکند که این راه حلی برای مشکل اسلحه ما نیست فقط میتواند بعضی از اسلحه ها را از خیابانها جمع اوری کند.

ترجمه محبوبه هاشمی

ثبت دیدگاه

Captcha Image