• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

اعلان تغییرات قابل توجه در برنامه محبوب مهاجرتی کبک

در ماه مارس 2018 اداره مهاجرت کبک تغییرات قابل توجهی در تعدادی از برنامه های خود از جمله برنامه نیروی کارماهر کبک (QSW)، برنامه سرمایه گذاری کبک برای مهاجرت (QIIP)، برنامه تجربه کبکی (PEQ) ایجاد کرد .

تغییرات در برنامه QSW شامل تمرکز بر پیشنهاد شغلی و بخش های اقامتی میباشد. در حال حاضر بیش از 28 امتياز برای پیشنهاد شغلی و حداکثر 5 امتیاز برای اقامت در کبک وجود دارد.
تحت برنامه QIIP آستانه سرمایه گذاری از 800000 به 1.2 میلیون دلار افزایش میابد. کاندیداها به جاي ارزش دارایی فعلی 1.6 میلیون دلار نیاز به ارزش دارایی خالص قانونی 2 میلیون دلار خواهند داشت. برنامه تجدید نظر در آگوست 2018 اجرا خواهد شد.

الزامات شرایط جدید برنامه QIIP
  • ارزش دارایی خالص قانونی 1.6 میلیون دلار
  • دوسال تجربه مدیریت در زمینه مورد نیاز یا تجربه تجاری در پنج سال پیش از تقاضا
  • سرمایه گذاری 800000 دلاري در یک سرمایه گذاری تضمین شده دولتی منفعل به مدت پنج سال
  • قصد اقامت در استان کبک

تغییرات PEQ متقاضيان با مجوز کار را واجد شرایط میداند. این برنامه همچنین شامل استخدام در طبقه بندی مشاغل ملی C و D میباشد.

 پلن هايي نیز برای راه اندازی برنامه های جدید برای کارآفرینی و خوداشتغالي وجود دارد.
 
ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image