• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

استفاده از القاب جنسیتی خنثی به جای القاب خانم، آقا، پدر و مادر در بخش سرویس کانادا اجباری می شود

طبق دستورالعملی از سوی هیئت دولت فدرال به کارکنان بخش سرویس کانادا، زین پس کارکنان باید از زبان جنسیتی خنثی استفاده کنند، و از به کار بردن القابی مانند خانم، آقا، پدر و مادر اجتناب نمایند. برای مثال به جای استفاده از کلماتی مانند مادر و پدر باید از عنوان "والد" استفاده کنند. به طوریکه اخیرا پیشنهاد داده شد که روز مادر و روز پدر نیز به القاب جنسیتی خنثی تغییر کنند. علت این تغییر اجتناب از تعصب نسبت به جنسیت افراد می باشد.

Jean Yves Duclos وزیر توسعه اجتماعی کانادا اظهار کرد که محترمانه تر آن است که کارکنان بخش سرویس کانادا از مردم کانادا سوال کنند که آنها می خواهند چگونه مورد خطاب قرار بگیرند. او همچنین بیان کرد که کارکنان می توانند مردم را به جای استفاده از عناوینی مانند خانم و آقا با نام کامل خطاب کنند.

طبق بیانات یکی از مقامات این بخشنامه جدید ممکن است مشکلاتی را برای کارمندان به همراه داشته باشد برای مثال هنگامی که کارمندی نام یکی از والدین فردی را می پرسد ممکن است آن شخص متوجه منظورش نشود.

ثبت دیدگاه

Captcha Image