• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

سازمان زندان کانادا درصدد دگرگونی در سیاست زندانی های ترنس‌جندر

سازمان زندان کانادا (CSC) سیاست های خود را در رابطه با زندانیان ترنس‌جندر اصلاح کرده و از این پس زندانیان کانادا براساس هویت جنسی، و نه آناتومی بدنشان، در زندان مستقر می شوند.

به نقل از CSC به مجرمین تراجنسیتی فدرال این اطمینان داده می شود که همانند دیگر زندانی ها از حمایت، حرمت و رفتار شایسته برخوردار می شوند.

جنیفر متکالف (Jennifer Metcalfe)، مدیر اجرایی خدمات حقوقی زندانیان در بیانیه ای اظهار کرد: "ما بسیار خرسندیم که CSC در حال تغییرات مثبت در خصوص حمایت از حقوق افراد تراجنسی در سیستم تأدیبی است. این تغییرات ایمنی و حفظ حرمت را در میان این مجرمین در کانادا تقویت می کند و این امر جوانب زندگی روزمره آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد."

تغییر سیاست
تحت دستورالعمل های سیاست جدید:
  • اقدامات لازم به منظور اطمینان از حفظ و محرمانه بودن اطلاعات هویت جنسیتی مجرم انجام می شود و این اطلاعات تنها توسط پرسنل مراقبت از مجرمین به اشتراک گذاشته می شود.
  • CSC از یک نام و اسم مستعار برای مجرم در تمام تعاملات شفاهی و اسناد کتبی استفاده خواهد کرد. CBC News در سال گذشته گزارش داد که اولین زندانی فراجنسیتی فدرال از زندان مردان به یک سلول زندان زنان در بلژیک منتقل شد.

ترودو برای تمام کانادایی های تراجنسیتی از جمله کسانی که پشت میله های زندان هستند با هدف بررسی موضوع حقوق بشر وعده ترویج عدالت و مساوات داده است.

ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی

ثبت دیدگاه

Captcha Image