• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

وضعیت خانه های فروشی تورنتو در سال 2018

کسانی که منتظر بودند تا ببینند چه اتفاقی برای قیمت خانه ها در سال جدید می افتد، طبق گزارش در آغاز سال جدید قیمت مسکن با افت 4.1 درصدی مواجه شد و فروش آن نیز در مقایسه با سال قبل 22 درصد کاهش یافت.

در همین حال تعداد لیست های جدید مسکن ازماه ژانویه 2017 تا 17.4 درصد افزایش یافته است.

این افت قیمت برای خریداران آینده نگر که هم اکنون برای دریافت وام های مسکن بیمه نشده با افزایش نرخ بهره تا 1.25 درصد با تست استرس مواجه هستند خبر خوبی است. هيئت املاک و مستغلات شهر انتظار دارند که این اقدامات در سال جدید تاثير مخربی بر بازار نداشته باشند.

نگاهی اجمالی بر قیمت مسکن شهر تورنتو از آغاز سال جدید:
 
Summary of TREB MLS®  Sales and Average Price January 1 - 31, 2018
  2018 2017
  Sales Average Price New Listings Sales Average Price New Listings
City of Toronto ("416") 1,517 766,616 2,776 1,889 726,901 2,879
Rest of GTA ("905") 2,502 718,694 5,809 3,266 792,325 4,435
GTA 4,019 736,783 8,585 5,155 768,351 7,314
 

 
TREB MLS® Sales & Average Price  By Home Type January 1 - 31, 2018
  Sales Average Price
  416 905 Total 416 905 Total
             
Detached 376 1,283 1,659 1,283,981 879,048 970,823
Yr./Yr. % Change -18.3% -28.0% -26.0% -3.9% -12.0% -9.1%
Semi-Detached 94 270 364 936,623 638,899 715,784
Yr./Yr. % Change -19.7% -10.6% -13.1% 3.7% -3.4% -1.8%
Townhouse 138 537 675 712,186 588,439 613,739
Yr./Yr. % Change -22.9% -9.4% -12.6% 8.2% -2.7% -0.5%
Condo Apartment 899 376 1,275 543,279 421,927 507,492
Yr./Yr. % Change -19.8% -26.4% -21.9% 15.1% 11.3% 14.6%
 


January 2018 Year-Over-Year Per Cent Change in the MLS® HPI
 
  (Composite (All Types Single-Family Detached Single-Family Attached Townhouse Apartment  
TREB Total 5.16% 0.25% 0.49% 10.08% 19.94%  
Halton Region 3.44% -0.16% 0.43% 14.30% 18.42%  
Peel Region 5.30% 3.09% 2.25% 7.02% 14.73%  
City of Toronto 10.31% 0.37% 2.68% 12.68% 21.52%  
York Region -1.96% -4.28% -5.18% 7.51% 17.39%  
Durham Region 5.10% 4.66% 3.61% 2.46% 17.88%  
Orangeville 14.23% 14.01% 13.55% - -  
South Simcoe County1 1.13% 0.51% 4.66% - -  
Source: Toronto Real Estate Board 1South Simcoe includes Adjala-Tosorontio,
Bradford West Gwillimbury, Essa, Innisfil and New Tecumseth
 

 
ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image