• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

وخیم ترین شیوع بیماری سرخک در کانادا طی سال های اخیر

سازمان سلامت جهانی از شیوع سرخک در کانادا خبر داده و ابراز نگرانی کرد. این سازمان از شیوع سرخک در اروپا نیز به عنوان یک تراژدی یاد می کند.

با وجود اینکه بیش از چهل سال از شروع واکسیناسیون سرخک می گذرد اما این بیماری هنوز ریشه کن نشده است، و شاهد افزایش چهار برابری این بیماری از سال 2016 هستیم.

پزشکان سازمان سلامت جهانی در مورد وضعیت پیش آمده بسیار نگران هستند چرا که این موقعیت بیانگر واقعیتی است: سرخک کاملا قابل پیشگیری نیست.

گرچه 45 نمونه سرخک در کانادا قابل مقایسه با 21 هزار مورد سرخک در اروپا که به متورم شدن مغز، نابینایی و حتی مرگ انجامید، نیست اما همچنان باعث نگرانی می باشد.

دکتر Isaac Bogoch اظهار کرد، مهاجرت دلیل اصلی وضعیت پیش آمده است. اغلب کودکانی که به کانادا مهاجرت می کنند در کودکی واکسن سرخک نزده اند. و متاسفانه آنتی واکسیناسیون نیز از شیوع بیماری کاملا جلوگیری نمی کند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image