• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه آینده

بانک مرکزی کانادا بر روی از بین رفتن احتمالی پیمان NAFTA تمرکز دارد!

پس از اخبار خوشایندی مانند رشد اقتصاد، درآمد شغلی سالم و کمترین میزان بیکاری از سال 1976 کانادا اقدام به افزایش نرخ بهره خود تا 1.5 درصد نمود. از تابستان گذشته این سومین تغییر نرخ بهره و از سال 2009 نخستین بار ميباشد که نرخ بهره به بیش از یک درصد افزایش یافت.

نرخ وام مسکن و دیگر وام ها نیز بر اساس تغییر نرخ بهره پرایم تغییر میکند و افزایش ميابد که به ضرر وام گیرندگان است، چراکه مجبور به بازپرداخت بیشتری میشوند و گرفتن وام نیز دشوارتر میشود.

با این حال، انتظار میرود که اقتصاد کانادا در سال جاری به دلیل به خطر افتادن رابطه تجاری حیاتی کانادا با ایالت متحده در پیمان NAFTA به طور قابل توجهی تضعیف شده و عدم اطمینان در مورد اقتصاد آینده کشور را به همراه داشته باشد.

مذاکرات NAFTA میتواند سرعت و زمانبندی افزایش نرخ بهره بعدی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق پیش بینی Carlos Capistran، اقتصاد دان کانادایی، بانک مرکزی کانادا (BoC) در سال جاری نرخ بهره بانکی را برای بار چهارم بالا می برد و تا آخر سال 2018 نرخ بهره به 2 درصد می رسد. که این افزایش سبب بالا رفتن تورم در کانادا می شود. پس از اینکه BoC بهره بانکی را در ماه ژانویه بالا برد، انتظار افزایش بهره در آوریل، جولای و اکتبر را نیز داریم.

سرمایه گذاران با توجه به بالا رفتن نرخ بهره در دو سوی مرز کابوسی برای سرمایه گذاران در نیمه ی اول سال 2018 پیش بینی کرده اند.

به گفته Carolyn Wilkins معاون ارشد باید صبر کنیم تا ببینیم چه بر سر NAFTA می آید. بسته به اتفاقی که برای NAFTA میافتد بانک مرکزی سیاست پولی را در همان موقع تنظیم میکند.

عقب نشینی آمریکا از آن پیمان به ضرر اقتصاد کانادا خواهد بود. چراکه تقریبا نیمی از صادرات کانادا به ایالت متحده از طریق تعرفه هاي NAFTA در سال 2016 می باشد. آمریکا حدود سه چهارم آنچه را که کانادا صادر میکند میخرد .

طبق آخرین پیش بینی بانک مرکزی رشد اقتصادی به میزان 2.2 درصد در سال جاری و 1.6 درصد در سال 2019 کاهش میابد.
 
ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image