• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

فراخوان اسکناس های قدیمی از سوی بانک مرکزی کانادا

به زودی دولت فدرال با توجه به توصیه بانک مرکزی کانادا اسکناس های قدیمی، از جمله 1 دلاری و 2 دلاری، 25 دلاری، 500 دلاری و 1000 دلاری را از گردش مالی کشور حذف می کند. بنابرین از مردم میخواهد نسبت به تعویض آن اقدام نمایند.

 در مجموع 1.1 میلیارد دلار اسکناس قدیمی باید از گردش پولی خارج شوند. هدف ازین کار " کاهش فعالیت های غیرقانونی مانند جعل پول، پولشویی و فرار از مالیات است."

در این راستا اسکناس 1000 دلاری هدف اصلی دولت فدرال می باشد که همچنان 741.638 به ارزش 741.6 میلیون دلار اسکناس در بازار وجود دارد. یکی از عمده مشکلات اسکناس 1000 دلاری قدیمی تسهیل در جعل آن است، درحالیکه اسکناس های جدید پلاستیکی دارای ویژگی های امنیتی خاص می باشند.

هنگامی که پارلمان قانون را تصویب کند تمام این اسکناس ها بی اعتبار خواهند شد. توصیه میشود موسسات مالی هر بار که با چنین اسکناس هایی مواجه می شوند آنها را به بانک بازگردانند. اما اگر قصد استفاده از این اسکناس ها را ندارید می توانید آنها را به عنوان نشانی از گذشته نزد خود نگه دارید.
Lead Photo by ​THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
 
ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی

ثبت دیدگاه

Captcha Image