• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

آگاهی دولت ها از فوت اشخاص دیجیتالی میشود

زین پس کانادایی ها باید از طریق یک پروسه الکترونیکی فوت اعضای خانواده را به دولت اعلام کنند. این کار برای پرهیز از اشتباه در پرداخت حقوق ماهیانه صورت می گیرد.

دولت های محلی، ایالتی و فدرال دو سال پیش به مشاوران خصوصی رجوع کردند تا طرح کلی این سیستم را آماده کنند. در این سیستم همه کارها الکترونیکی انجام می شود و اعضای خانواده متوفی نیازی به رجوع چند باره به سازمان های دولتی مختلف ندارند.

اگر دادگاه در نظر داشته باشد مطابق این طرح کلی کار کند، نخست باید تمامی پروسه های کاغذی را با پروسه دیجیتالی جایگزین کند.

مشاوران همچنین افزودند دولت باید اطلاعات بیشتری در اختیار شهروندان قرار دهد چرا که بسیاری نمی دانند وقتی عزیزی فوت میکند چه باید کرد.

از  جمله مشکلات این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ایالت های نورث وست تریتوریز و ناناووت مردم اکثرا از نام مستعار استفاده میکنند و ثبتِ نام متوفی اندکی چالش برانگیز خواهد شد.

دوم اینکه برخی شهروندان Inuit درمورد نحوه نوشتن نام خانوادگی  با دولت اختلاف نظر دارند.

انتاریو یک برنامه آزمایشی را در تاندر بی اجرا کرده که به عزاداران این امکان را میدهد ثبت نام متوفی را الکترونیکی انجام دهند.

Anika Dupont افزود: اینگونه تغییرات زمان میبرند. دولت در زمان معین بازخورد مردم نسبت به این تغییرات را می سنجد تا الزامات را جهت سهولت کارها بشناسد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image