• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

به زودی رانندگان اوبر پس از 12 ساعت کار متوالی باید 6 ساعت استراحت کنند

رانندگان شرکت تاکسیرانی اوبر در کانادا که سعی می کنند بیش از دوازده ساعت متوالی کار کنند، به زودی مجبور خواهند شد تا قبل از شروع دوباره به رانندگی، 6 ساعت استراحت کنند.

این سیاست جدید که از آغاز هفته آینده ارائه خواهد شد از طریق اپلیکیشن هشدار رانندگان اجرا می شود که به مدت شش ساعت غیر فعال شده و مانع پذیرش مسافر توسط رانندگانی می شود که نصف روز را به طور متوالی کار کرده اند.

طبق اظهارات Rob Khazzam، مدیر کل شرکت تاکسیرانی اوبر این طرح به منظور پیشگیری از خواب آلودگی رانندگان و امن کردن مسیرها اجرا می شود.

طبق تحقیقات وزارت حمل ونقل استان انتاریو، 26 درصد تصادفات به دلیل خستگی رانندگان اتفاق می افتند و در سال 2006, 167 هزار راننده در انتاریو حداقل یک تصادف به علت خستگی و خواب آلودگی را تجربه کرده اند.

این ویژگی تغییر قابل توجهی را برای اوبر ایجاد می کند و روشی را بکار می گیرد که مدتها است کارکنان آن را به گونه ای دیگر به کار می گرفتند، که در آن ساعت ها و مکان های کاری را بر عهده ی خود رانندگان بود.
اما khazzam گفت که اکثر رانندگان اوبر حتی با یک مانع در پذیرش سرویس مواجه نخواهند شد؛ زیرا اکثر آنها کمتر از 15 ساعت در هفته  در حال رانندگی هستند.

در آینده نزدیک به رانندگان این امکان داده می شود تا بتوانند از مقدار زمان باقیمانده تا استراحت اجباری مطلع شوند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image