• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

کانادا هزینه شهروندی برای افراد زیر سن قانونی را کاهش می دهد

دولت فدرال هزینه های پرداختی شهروندی کانادا را برای افراد زیر 18 سال، از 530 به 100 دلار کاهش داد.

این تغییر شامل ساکنان دائمی زیر 18 سال نیز می شود که پس از اصلاحات در قانون شهروندی تصویب شده در ماه ژوئن به کانادا آمده اند.

در میان تغییرات، دولت از الزام رسیدن به سن 18 سالگی برای درخواست شهروندی کانادا رهایی یافت.

در مورد افرادی که، در 19 ژوئن 2017 یا بعد از آن، 530 دلارفقط برای حق شهروندی زیر سن قانونی پرداخت کرده اند، مقامات مهاجرت، پناهندگی و شهروندی با این متقاضیان تماس می گیرند تا بازپرداخت 430 دلار را به حسابشان واریز نمایند.

این اداره قصد دارد تا بازپرداخت را در طی 12 هفته از تاریخ 14 فوریه 2018، زمانی که این تغییر به اجرا درآید، انجام دهد.

ترجمه نسیم عدلی مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image