• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

پرده برداری از بودجه جدید کانادا در 27 فوریه

وزیر دارایی Bill Morneau  اعلام کرد که بودجه بعدی دولت فدرال در تاريخ 27 فوریه، درست زمانیکه کشور در وضعیت ناپایداری در تجارت و رقابت نفتا قرار دارد اعلام خواهد شد.

او علی رغم وجود تمامی مشکلات در پیمان های تجاری و سیاست های مالیاتی خوشبين است.

طی نشستی با اقتصاد دان ها اکثر آنها به بهبود اقتصادی اواخر 2017 نسبت به اکتبر رای دادند. اما تاکید داشتند که دولت باید با احتیاط پیش برود.

 با توجه به اینکه دوره هفتم مذاکرات جدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در همان هفته که بودجه اعلام میشود در مکزیک آغاز میشود از اتاوا میخواهند که آماده تاثيرات نامعلوم مذاکره مجدد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و حرکت آن برای برهم زدن مالیات های شرکتي باشد.

مذاکرات بین تیم های مذاکره کننده کانادایی، آمریکایی و مکزیکی برای نفتا پیشرفت کمی داشته است زیرا آنها نظرات مخالفی باهم نفتا دارند. با توجه به این بانک مرکزی کانادا ماه گذشته افزایش تاثیرات منفی آینده نامعلوم را گوشزد کرد. نه فقط بر تاثیرات بالقوه آن بر تجارت بلکه آسیب احتمالي به سرمایه گذاری  کسب و کار ناشی از عدم اطمينان تاکید میکند.

بانک مرکزی تخمین زده که عدم اطمينان تجاري باعث سرمایه گذاری کمتر- تا حدود دو درصد در پایان سال 2019 خواهد شد. همچنين میگوید که سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید از اواسط 2016 کاهش یافته که احتمالا ناشی از واقعیت های اقتصادی ناشناخته در تجارت است. همچنین مالیات کمتر شرکت ها در ایالت متحده میتواند آنها را تشویق به سرمایه گذاری غیر مستقیم در جنوب مرز کنند.

انجمن های کسب و کار کانادا از تغيیرات مالیات آمریکا که باعث صدمه به اقتصاد آنها میشود بیشتر واهمه دارند تا احتمال قطع شدن نفتا!
Lead Photo by Sean Kilpatrick/Canadian Press

ثبت دیدگاه

Captcha Image