• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

هشدار پلیس کانادا: افزایش کلاهبرداری تلفنی از طریق تک زنگ

کلاهبردارنی که به اصطلاح "کلاهبرداری از طریق تک زنگ" نامیده میشود تماسهایی را برقرار میکنند که به نظر میرسد که ازخارج کشور است و فورا قطع میکنند. وقربانیان کنجکاو هم با  برقراری تماس مجدد به این تماس های از دست رفته ناشناس تصادفا با هزینه هایی که بر صورت حساب ماهیانه شان اضافه میشود موافقت میکنند. ماریان هنری از شرکت Better Business Bureau در منیتوبا و شمال غربی انتاریو گفت این هزینه ها مشابه هزینه هایی است که شما بهنگام تماس با شماره 900-1 کانادا دریافت میکنید در حالیکه ممکن است تماس از امریکا باشد، که در نتیجه هر دقیقه صدها دلار هزینه برمیدارد. وی هفته گذشته درCTV Winnipeg اعلام کرد که تماس گیرنده ها اغلب با موزیک انتظار یا پیام از پیش ضبط شده ای مکالمه را شروع میکنند که مکالمه طولانیتر مسلما هزینه بیشتری را دربرمیگیرد که گاهی در هر دقیقه به 400 دلار میرسد.

مرکز مبارزه با کلاهبردای کانادا هشدار داده است تماسها تمام مردم کانادا را مورد هدف قرار داده و توصیه کرده تا به تماسهای از دست رفته با شماره های ناشناس پاسخ ندهند و صورت حسابهای غیر معمول را چک کنند.

"کلاهبرداری از طریق تک زنگ" نوع دیگری از کلاهبرداری تلفنی است که پلیس تورنتو دست به گریبان آن است، پلیس هفته گذشته بعد ازاینکه 5 نفر جمعا5.1 ملیون دلار از دست دادند هشدار جدی داد.

از سویی هنری معتقد است که مسدود کردن شماره های مشکوک راه حل مناسبی برای مقابله نیست و خاطر نشان کرد مردم در هر زمان که یک شماره ناشناس دریافت میکنند باید مراقب و هوشیار باشند.

ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image