• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

ترودو در سالن شهر ادمونتون با اعتراضات مردم در خصوص مسائل اقتصادی مواجه شد

جاستین ترودو نخست وزیر طی نشستی در سالن دانشگاه MacEvan ادمونتون با شکایات افراد مواجه شد. به طوری که به طور مکرر حرف های ترودو را قطع می کردند، ولی با این حال آرامش خود را حفظ کرد و به همه پاسخ داد. که در زیر به برخی از اعتراضات اشاره شده است:

 در این جلسه جانبازان معلول خواهان اصلاح برنامه های جانبازی از جمله تغییرات در حقوق و خدمات بازنشستگی بودند و پاسخ ترودو این بود که دولتش در حال تغییر خدمات و پرداختی طولانی مدت به جانبازان و حمایت و آموزش به مراقبان و خانواده های آنها هستند .

مشکل دیگری که توسط یک زن مطرح شد این بود که نژاد پرستی هنوز در کانادا وجود دارد و خواستار اقدام برای بهبود زندگیشان بود. ترودو خاطرنشان کرد، دولت او در روند این کار با پیشرفت روبرو بوده اما این مصالحه نیاز به پیمودن مسیری طولانی طولانی دارد.

یکی از اعتراضات، نگران پروژه لوله های نفتی متوقف شده بود و تبعات آن در اقتصاد و از بین رفتن برخی مشاغل بود و پاسخ ترودو این بود که کانادا باید منابع خود را به بازار های جدید منتقل و دوباره این کار را از بریتیش کلمبیا شروع کند. اما برای حفاظت از اقیانوس ها و کاهش انتشار کربن در هوا نیاز به یک برنامه جهانی است.

یکی دیگر از افراد حاضر که صاحب کسب و کار کوچکی بود گفت که نگران افزایش مالیات از جمله افزایش مزایای برنامه بازنشستگی کانادا است. ترودو در پاسخ گفت که لیبرال نرخ مالیات کسب و کار های کوچک را کاهش داده و قصد دارد دوباره آن را کاهش دهد اما باید تعادل حفظ شود.
Lead Photo by JASON FRANSON / THE CANADIAN PRESS
ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image