• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

تغییراتی در دستورالعمل افزایش اجاره بها

قوانین در مورد اینکه مالکان چه مقدار میتوانند اجاره بها را افزایش دهند در انتاريو تغییر کرده است. با توجه به Rental Fairness Act جدید هر اجاره نامه ای  از 20 آوریل 2017 باید افزایش 1.5 درصدی سالانه  را رعايت کند.

یعنی مالکان نمیتوانند اجاره بهای هر ملکی را بیش از 1.5 درصد از اجاره بهای ماهانه جاری در سال 2017 افزایش دهند. هر ساله دستورالعمل کنترل اجاره بها تغییر میکند.

تغییرات دیگر قوانین Rental Fairness Act شامل موارد زیر است:
  • تغییر زماني که مالک میتواند مستاجر را تحت شرایط مالکیت صاحبخانه بیرون کند
  • حمایت از مستاجران در برابر افزایش هزینه های اضافی اموال

ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image