• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

کانادا مزرعه 17 میلیون دلاری Canterbury را خریداری کرد

شرکتی دولتی در کانادا مزرعه ای 17 میلیون دلاری واقع در Canterbury را خریداری کرده است.

(Overseas Investment Office (OIO فروش زمین زراعی و دامداری Ramsay را که دارای مسؤولیتی محدود است در نوامبر سال گذشته تایید کرد.

این شرکت از طرف کمسیون سرمایه گذاری بازنشستگی بخش اجتماعی کانادا این سرمایه گذاری را انجام داده است.

این فروش شامل بیش از 335 هکتار زمین در 803 Ardlui Road  و در حدود 27 هکتار زمین در جاده Morgans واقع در Hororata است.

این مزرعه خریداری شده شامل یک زمینی با وسعت متوسط و قطعه مجاور برای تامین لبنیات است که به مزرعه پیوند خواهد خورد تا مزرعه و دامداری بزرگتری ایجاد کند.

این شرکت قصد دارد با سرمایه گذاری بلندمدت، تغییراتی در این زمین ها ایجاد کند تا جایگاه شیردوشی بزرگتری با ظرفیت 400 گاو اضافی ایجاد کند.

OIO در تصمیم خود برخی از مزایای نیوزلند را شامل ایجاد شغل از طریق افزایش وسعت مزارع، افزایش حجم شیری که فرآوری می شود و افزایش صادرات بیان کرد. 

این تصمیم به این مسئله اشاره داشت که این شرکت پیش از این در نیوزلند سرمایه گذاری نموده است.

در ماه نوامبر سال 2015، سازمان OIO فروش 18 میلیون دلاری دو مزرعه در حاشیه جاده Domain Road در Oxford، Cantbury را تایید کرد که این دو مزرعه ادغام شدند تا مزرعه بزرگتری برای وجود آورند.

کارشناسان ادعا می کنند تلاش های OIO که در جهت توسعه بخش تولید لبنیات در نیوزلند که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است به طور قطع اقتصاد کشور را تقویت می کند که بخش عمده ای از درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی از قبیل مزرعه داری را نیز افزایش می دهد.

ترجمه منصوره جیدانی

ثبت دیدگاه

Captcha Image