• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

معترضان: حرص و طمع تیم هورتونز را فرا گرفته است

روز چهارشنبه در مقابل تیم هورتونز در Victoria Road South و  York Road تظاهراتی صورت گرفت که به گفته Folk-Dowson، نماینده کارکنان اتحادیه کانادایی در منطقه گوئلف، انتاریو تظاهرات به قصد تحریم یا جنبش اتحادیه ای نبوده است.

اين تظاهرات "15and Fairnes" برای حمایت از کارکنان رستوران ها بود که توسط فدراسیون کار انتاریو Ontario Federation of Labour سازماندهی شده و طی آن 16 تجمع در روز چهارشنبه انجام شد.

این اعتراضات پاسخی به صاحبان رأی در تیم هورتونز برای لغو لایحه 1 ژانویه درمورد مزایا و افزایش حداقل دستمزد کارکنان به 14 دلار در هر ساعت بود. آنها خواستار این بودند که صاحبان تیم هورتونز در مورد درست بودن رای خود مطمئن شوند و برای دستمزد و مزایای کارکنان کاری انجام دهند.

اعضای اتحادیه های کارگری مختلف از جمله رهبر حزب سبز انتاریو  Mike Schreiner و کاندیدای NDB  سابق فدرال، Andrew Seagram، در این عمل شرکت کردند.
 Folk-Dowson اظهار داشت، این جنبش از حقوق تمامی کارکنان حمایت میکند. طبق گفته او افزایش حداقلی دستمزد به 14 دلار یک تاثیر مثبت آني نه فقط بر کیفیت زندگی بلکه به طور گسترده تر بر استان دارد و به حرکت  اقتصادی جامعه کمک میکند.

ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image