• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اتاوا هفته گذشته در صدر سردترین پایتخت های جهان قرار گرفت

دمای اتاوا دچار افتی شدیدتر از افت دمای پایتخت های کشور روسیه، قزاقستان و مغولستان شد.

اتاوا اخیرا به عنوان سردترین پایتخت در جهان، پایین ترین دما را در طول شب با 29 درجه سانتی گراد، از آن خود کرد. 

پایتخت مغولستان، اولان باتور، به طور متوسط سردترین پایتخت در جهان به شمار می رود.

اما روز چهارشنبه در سردترین ساعات شب، دمای -29 درجه سانتی گراد در اتاوا حتی از دمای اولان باتور هم پایین تر بود.

ساکنان اوتاوا با آب سرمای شدیدی که تا مغز استخوان نفوذ می کند مواجه هستند و از طرف سازمان محیط زیست کانادا به این شهر در مورد سرمای شدید هشدار داده شده است.

دمای هوای سرد در سایر پایتخت های جهان به شرح زیر ثبت شده است:
  • هلسینکی 1 درجه سانتی گراد
  • ریکیاویک -4 درجه سانتی گراد
  • تالین 0 درجه سانتی گراد
  • نیوک، گرینلند -6 درجه سانتی گرادد
ما در سردترین ساعات شب در نووسیبیرسک که پایتخت غیر رسمی منطقه روسی سیبری است به کمترین میزان خود یعنی -14 درجه سانتی گراد رسید.

به دلیل وزش باد سرد که باعث شد برودت هوا در اوتاوا مثل دمای -36 درجه احساس شود، اداره بهداشت عمومی در مورد خطر سرمازدگی که تا روز پنج شنبه به قوت خود باقی بود هشدار داد.

ترجمه منصوره جیدانی

ثبت دیدگاه

Captcha Image