• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش حداقل دستمزد در انتاریو از اول ژانویه به 14 دلار افزایش خواهد یافت

وزیر کار کوین فلین در مرکز خرید یورکدیل این موضوع را اعلام کرد. وی معتقد بود که  افزایش دستمزد، بالا رفتن قدرت خرید شهروندان انتاریو را به همراه خواهد داشت و در برآوردی 55 درصد از همه کارگران انتاریو این افزایش را دریافت خواهند کرد.

ملاحظه می شود که هم اکنون 30 درصد از جمعیت کمتر از 15 دلار در ساعت درآمد دارند. این درحالیست که این افراد استطاعت گذراندن زندگی را ندارند.

اثر سایر تغییرات نیز در اولین روزهای سال 2018 بروز خواهد کرد که شامل دادن تضمین به کارگرها است که بعد از کار با یک کارفرما برای مدت 5 سال، حداقل سه هفته تعطیلات برای آنها تعیین شده است و اجازه مرخصی برای یک مشکل یا ناهنجاری جدید خانوادگی یا جنسی می باشد.

برمبنای این اجازه مرخصی محقق شده است که برای کارگران در هر سال بدون ترس از دست دادن شغل خود چنانچه اگر خود آنها یا فرزندانشان در معرض خطر یا مشکل خانوادگی یا جنسی باشند تا 17 هفته می توانند به مرخصی بروند.

همچنین می توانند 10 روز جداگانه و یک روز، برای چیزهایی نظیر وقت پزشکی از مرخصی برخوردار شوند که ممکن است تا 15هفته مرخصی متناوب بدون حقوق برای موضوعاتی که ممکن است به دفعات تکرار شود نظیر اسبابکشی، افزایش یابد.

این تغیرات بخشی از برنامه ایالتی اقدام برای رفاه شغلی سال 2017، (Fair Workplaces Better Jobs Act, 2017)، می باشد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image