• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

فرم جدید اسپانسری والدین در کانادا

بنا به اعلام اداره مهاجرت از تاریخ دوم ژانویه تا یک ماه بعد ازآن فرم های تقاضای اسپانسری را برای والدین در دسترس عموم خواهد بود.

چنانچه شهروند کانادا می باشید، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ شما تا هر زمان که آنها مایل بودند می توانند نزد شما بمانند. این تقاضای اسپانسر کردن بمنزله تعهدی جهت تامین تمام ملزومات ابتدایی والدین که شامل خوراک و پوشاک، حاملهای انرژی، مصارف شخصی و سوخت و هزینه های درمانی و غیره می شود. این تعهد پس ازگذشت زمان 20 سال منقضی می شود که در طول این دوران حق تقاضای هیچ نوع کمکی را از سوی دولت نخواهند داشت.

ابتدا متقاضیان می بایست فرم درخواست تعهد اسپانسری رو پر کنندکه بطور آنلاین در سایت اداره مهاجرت موجود می باشد سپس جهت انجام مراحل بعدی به شما اطلاع داده خواهد شد.

کلیه اطلاعات در ارتباط با موضوع این تعهد و مدارک  و شرایط مورد نیاز در آدرس سایت مربوطه به تفصیل بیان شده است.

شرایط مالی در نظر گرفته شده برای این تعهد به این صورت است که حداقل دآمد بعلاوه 30 درصد آن درآمد، که مبنای آن حداقل درآمد برای سال 2016 می باشد.

 اسپانسر شدن برای والدین حتماً مستلزم پر کردن فرم درخواست برای آن می باشد. پس از اتمام مهلت مربوطه اداره مهاجرت به شکل تصادفی ضمن انتخاب اسامی مخاطبین را در از راه ایمیل در جریان قرار می دهد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image