• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

آغاز حراج روز باکسینگ سال 2017


هنوز چند روز به آغاز روز باکسینگ باقی مانده ولی حراج ها زودتر از چیزی که شما فکر میکردید آغاز شده است
در زیر لیستی از حراجی ها و زمان آنها را مشاهده میکنید:

حراج AMAZON:
شروع حراج آنلاین: 25 دسامبر ساعت 9 شب 
حراج Hudson's Bay:
شروع حراج آنلاین: 25 دسامبر ساعت 12 شب
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر ساعت 8 صبح
 
حراج Best Buy:
شروع حراج آنلاین: 24 دسامبر 6 بعد از ظهر
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر 6 صبح
حراج Canadian Tire:
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Chapters/Indigo:
شروع حراج آنلاین: 25 دسامبر 12 شب
حراج DELL:
شروع حراج آنلاین: 26 دسامبر 6 صبح
حراج EB Games
شروع حراج آنلاین و در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج The Home Depot 
شروع حراج آنلاین و در فروشگاه: 21 دسامبر
حراج HP 
شروع حراج: 21 دسامبر 12 ظهر
حراج Lenovo  
شروع حراج: 22 دسامبر تا 1 ژانویه
حراج London Drugs
شروع حراج آنلاین: 24 دسامبر 9:30 بعد از ظهر
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Real Canadian Superstore
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Shoppers Drug Mart 
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج The Source
شروع حراج آنلاین: 25 دسامبر 12 ظهر
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Staples
شروع حراج آنلاین: 24 دسامبر 12 شب
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Visions Electronics
شروع حراج آنلاین: 24 دسامبر 7 بعد از ظهر
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر
حراج Walmart
شروع حراج آنلاین: 24 دسامبر 7 بعد از ظهر
شروع حراج در فروشگاه: 26 دسامبر

ثبت دیدگاه

Captcha Image