• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

ادامه فشار تورم بر اقتصاد کانادا

همانطورکه تورم کانادا با جهشی بیش از هدف 2 درصدی بانک مرکزی مواجه شد اقتصاد موفق کشور شروع به بروز علائم و نشانه های فشار ناشی از قیمت ها می کند. طبق گزارش مرکز آمار کانادا تورم از میزان 1.4 درصد در ماه اکتبر به 2.1 درصد در ماه نوامبر افزایش یافت.

با وجود این که این جهش در نتیجه اوج گرفتن قیمت سوخت بود، این افزایش ها حتی فراتر از انرژی رفت. گزارش جداگانه ای افزایش خرده فروشی سوخت را در ماه اکتبر نشان می دهد و این مسئله به شواهدی می افزاید که بر اساس آن ها این افزایش همچنان ادامه می یابد.

اگر تورم همچنان ادامه یابد این مسئله بانک مرکزی کانادا را دچار چالش می سازد. سیاستگذاران مشتاق بودند این توسعه با نرخ بهره پایین ادامه یابد و این مسئله بر اساس این پیش بینی بود که فشار ناشی از قیمت رفع خواهد شد. دلار کانادا به اندازه 0.9 درصد افزایش یافت چرا که گزارش ها انتظار افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را بالا برد.

سرمایه گذاران انتظار دارند بانک مرکزی کانادا با سه نوبت دیگر افزایش در نرخ بهره تا پایان سال آینده به علاوه دو نوبت افزایش در نرخ ها در سال جاری پیش رود.

تورم که به طور دائم بی ثبات است یکی از موانع اصلی در برابر افزایش نرخ بهره در آینده است. اما تورم سریع تر از آنچه بانک مرکزی در ماه اکتبر پیش بینی کرده بود دچار افزایش شد. در آن هنگام پیش بینی بانک مرکزیبه طور میانگین افزایش 1.4 درصدی تورم در سه ماهه نهایی سال 2017 بود.

 مرکز آمار کانادااعلام کرد فروش بخش خرده فروشی در ماه اکتبر 1.5 درصد افزایش یافت که این بیشترین میزان افزایش از ژانویه تا به حال بوده است. اقتصاددان هایی که  Bloomberg News به عنوان نمونه مورد بررسی و تحقیق قرار داد افزایشی 0.3 درصدی را پیش بینی کردند. این جهش نشان دهنده بازگشت خرده فروشان است که پس از کاهش اخیر در فروش و افزایش نگرانی ها در مورد کاهش مصرف کننده ها درنیمه دوم سال جاری رخ داد. 

ترجمه منصوره جیدانی 

ثبت دیدگاه

Captcha Image