• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش مبادلات عمده فروشی کانادا در ماه اکتبر در حوزه ماشین آلات و کالاهای خانگی

بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار کانادا در روز چهارشنبه ارائه داد مبادلات عمده فروشی در ماه اکتبر در حوزه خرید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین کالاهای خانگی بیش از حد انتظار افزایش یافت.

این افزایش 1.5 درصدی از پیش بینی اقتصاددانان که افزایش 0.5 درصدی بود فراتر رفت و کاهش 1.1 درصدی ماه سپتامبر را جبران کرد. با حذف تاثیر تغییرات قیمت، در ماه اکتبر حجم مبادلات 1.2 درصد افزایش یافته است.

این گزارش در ابتدای سه ماهه چهارم در مورد اقتصاد پیش بینی خوبی ارائه داد. با وجود این انتظار می رود کانادا پس از آنکه در نیمه اول سال شاهد شتاب چشمگیر در رشد اقتصادی بود در نیمه دوم رشد اقتصادی کندی را تجربه کند.

مبادلات تجاری بخش عمده فروشی در شش بخش از هفت بخش افزایش یافت که با اختصاص 81 درصد از کل فروش، به  افزایش تقریبا 5.2 درصدی در ماشین آلات، تجهیزات و لوازم دست یافت. 

بخش کالاهای شخصی و خانگی تا 3.4  درصد، بخش فروش اجناس منسوجات، لباس و پاپوش به خود اختصاص داد که این افزایش برای چهارمین بار در 5 ماه گذشته رخ داد.

در بخش خودروهای موتوری و قطعات فروش 2.3  درصد کاهش وجود داشت و این تنها گروهی بود که با کاهش فروش مواجه شد چرا که فروش خودرو برای اولین بار طی چهار ماه اخیر دچار کاهش شد. با این وجود فروش خودروهای کانادایی در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و برای اولین بار توانست به رقم 2 میلیون برسد. 
Lead Photo by REUTERS
ترجمه منصوره جیدانی

ثبت دیدگاه

Captcha Image