• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش اهداي عضو پس از مرگ در كانادا

طبق گزارشي از موسسه تحقیقات سلامت کانادا و خدمات خون كانادا ميزان اهداي عضو پس از مرگ در كانادا در دهه گذشته 42 درصد افزايش یافته است. این درحالیست که تعداد افراد زنده اهداكننده ي كليه و كبد كاهش يافته است.

بخش زيادي از اين افزايش اهدا به دليل ايست قلبي و مرگ مغزي است. و طبق گفته گرگ وبستر مدير خدمات اطلاعاتي مراقبت هاي اورژانسي CIHI اين اهداها به بسياري از بيماران در ليست انتظار كمك ميكند و اميدوار به كاهش تعداد بيماران در ليست انتظار پيوند است.

سال گذشته 758 اهدا کننده متوفي در كانادا گزارش شده است که تقريبا 2900 پيوند نجات دهنده داشته اند- درواقع هر فرد متوفي ميتواند 8 عضو را براي پيوند اهدا کند.

با اينحال طبق اين گزارش افراد زنده كه ميتوانند اعضای خود را اهدا كنند از سال 2007  11 درصد كاهش يافته و درسال 2016 تنها 544 نفر اعلام شده است.

با اينكه 1731 كليه از افراد متوفي و زنده پيوند زده شده اما هنوز 3400 نفر در ليست انتظارند.

گزارش CIHI نشان ميدهد كه 37647  نفر در خارج از كبك درگير بيمار كليوي و در حال مرگند و از سال 2007 نيز 36 درصد افزايش يافته است.

ولي براساس گفته كيمبرلي يانگ، مدير اهدا و پيوند عضو خدمات خون كانادا كارهاي زيادي براي اهداي عضو افراد زنده و متوفي در حال اجرا است تا بيماران بيشتري از ليست انتظار خارج شوند.

ترجمه: الهه براتي

ثبت دیدگاه

Captcha Image