• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

افزایش بدهي مردم آلبرتا نسبت به دارايي آن ها

براساس اداره آمار، در سال 2016 آلبرتا با بدهی 20.4 درصدی، از بالاترين نسبت بدهي در مقابل سایر استان ها برخوردار بوده است.

طبق آمار اخیر، اين نسبت، از سال 2012 با سرعت كمتري از ميانگين ملي كاهش يافت، چراکه ارزش املاك در آلبرتا پايين تر از رشد متوسط ملي آن بود.

با توجه به تاد هيرش اقتصاددان ارشد ATB، اين  بدهي جاي تعجب نداشت زيرا آلبرتا نسبت به ديگر استان ها بازنشستگان و افراد مسن کمتر و جمعيت جوانتري دارد که براي خريد مسكن، خودرو و دارایی های ديگر خود وام ميگيرند که نتيجه آن بدهي ميشود.

و همچنين طبق گفته مارك كالينوفسكي، کارشناس مالي، شايد دليل بدهي بيشتر نسبت به ساير استان ها اين باشد كه مردم شغل خود را به دلیل جدا شدن از بخش نفتي از دست داده و درآمد آنها كاهش يافته است. با توجه به اين امر، وی انتظار دارد با تلاش این استان برای بهبود شرايط اقتصادي، آلبرتا قادر به پرداخت بخشي از بدهي خود شود.

ترجمه: الهه براتي

ثبت دیدگاه

Captcha Image