• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

پیشروی آلبرتایی ها در کناره گیری از تلفن ثابت نسبت به دیگر کانادایی ها

طبق آمار منتشر شده در روز چهارشنبه توسط کانادا، تنها 60.5 درصد از خانه ها در این استان از تلفن ثابت در سال 2016 برخوردارند.

این آمار پایینتر از میانگین ملی 66.8 درصدی است و نسبت به استانهای همجوار مانند کبک (72.5 درصد)، نیوبرانزویک (85.7 درصد) و نیوفاندلند و لابرادور (86.6 درصد) به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است.منبع: CANSIM 203-0021
داده های به دست آمده از بررسی آمار هزینه سالانه خانوارهای کانادایی نیز نشان می دهد که البرتا با کاهش قابل توجهی در استفاده از تلفن ثابت همراه بوده است.

طبق این بررسی، در این استان 71.8 درصد از خانه ها در سال 2014  گوشی های معمولی داشتند که در سال 2015 این آمار به 65.2 درصد رسیده است.

در این زمان، آلبرتایی ها برای تلفن های همراه و دسترسی به اینترنت بیشتر صرف هزینه کردند.

خانوارهای قشر متوسط در ​​سال گذشته مبلغ ,5301 دلا برای خدمات تلفن همراه هزینه کردند که نسبت به سال 2010  افزایش 35 درصدی داشته است.

هزینه خدمات دسترسی به اینترنت در همان دوره 68.4 درصد افزایش یافته است، در حالیکه هزینه خدمات تلفن ثابت با کاهش 47.3 درصدی روبرو شد.منبع: CANSIM 203-0021

همچنین آلبرتایی ها بیشترین کانادایی های وابسته به اینترنت هستند که طبق بررسی آماری،  91.8 درصد خانوارها از دسترسی آنلاین در منزل برخوردار می باشند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image