• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش حداقل دستمزد در استان انتاریو تصویب شد

طبق مصوبه جدید دولت، حداقل دستمزد و حقوق کارگری یا کارمندی در استان انتاریو در سال 2018 از 11.60 دلار در ساعت به 14 دلار در ساعت و در سال 2019 به 15 دلار در ساعت افزایش یافت.

استثناهای این قانون عبارتند از:
•  مینیمم پایه دستمزد دریافتی دانش اموزان زیر 18 سال که شغل پاره وقت دارند از ساعتی 10.90 به 13.15 دلار در ساعت در سال 2018 و به 14.10  دلار در ساعت در سال 2019 خواهد رسید.
•  حد اقل دستمزد  راهنمای شکارچیان و ماهیگیران در کانادا که به طور مداوم 5 ساعت در روز کار میکنند از ساعتی 58 دلار به ساعتی 70دلار در سال 2018 و ساعتی 75 دلار در سال 2019 افزایش یافت. چنانچه این مشاغل بیشتر از 5 ساعت در روز کار کنند دستمزد پایه ایشان از ساعتی 116 دلار به ساعتی 140 دلار جهت سال 2018 و 150دلار در ساعت جهت سال 2019 خواهد بود.

 این ارقام تنها حقوق و دستمزد پایه برای افراد مبتدی می باشند و افراد با سابقه  از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image