• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

تعداد اساتید زن در کانادا طی شش سال اخیر افزایش یافته است

نسبت کارکنان آموزشی زن در دانشگاه های کانادا طی شش سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است، که علت آن افزایش چشمگیر تعداد اساتید زن طبق آمار و اطلاعات جدید می باشد.
زنان قریب به 40 درصد از کارکنان آموزش را در دانشگاه های کانادا در سال های 2016 و 2017 به خود اختصاص دادند که طبق آمار به دست آمده نسبت به سال های 2010 تا 2011، 36.6 درصد افزایش یافته است.
هرچند تعداد استادیار زن با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است، اما این آمار با افزایش 28.3 درصدی در تعداد استاد تمام زن و افزایش 18.2 درصدی در تعداد دانشیار زن همراه بود.
این استدلال طبق روند کلی داده ها نشان می دهد افزایش تعداد استاد تمام (بیش از 8.6 درصد) و دانشیار (بیش از 5.2 درصد) و کاهش تعداد استادیار (کمتر از 15.9 درصد ) و رتبه پایین استادیار (کمتر از 2.1 درصد) ارائه شده است.
داده ها همچنین حاکی از شکاف موجود در پرداخت حقوق مرد و زن در بین رتبه های دانشگاهی است. کارکنان آموزش دانشگاهی به طور متوسط ​​بین 95.3 درصد و 97.7 درصد نسبت به همکاران مرد بسته به موقعیت خود با حداکثر شکاف در سطح مقام استادی حقوق دریافت می کنند.
در سال های 2016-17، میانگین حقوق کارکنان تمام وقت آموزش دانشگاهی 129,195 دلار (£ 76،000) بود که نسبت به سال های 2010 تا 2011، 6.6 درصد افزایش داشته است.
پل دیویدسون (Paul Davidson)، رئیس دانشگاه کانادا، از رشد عدالت حقوقی بین مرد و زن در محیط دانشگاه ها اظهار خرسندی کرد. وی بیان کرد "این امر باید همواره اجرا و انجام گردد."
وی خاطر نشان کرد: "افزودن تنوع در طرز بیان، دانش و تخصص در جامعه دانشگاهی برای دستیابی به برتری در زمینه آموزش، تحقیق و نوآوری ضروری است."
به طور کلی، آمار نشان می دهد که تعداد کل کارکنان آموزش دانشگاهی از سال های 2010 تا 2011 به میزان 1.6 درصدی افزایش یافته است، در حالی که ثبت نام دانشگاه ها بین سال های 2010 تا 11 و 2014 تا 15 به میزان 7.5 درصد افزایش یافته است (طبق داده های موجود در آخرین سال) .

ثبت دیدگاه

Captcha Image