• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش 20 درصدی هزینه مراقبت و پرستاری از کودکان

میانگین هزینه  برای مراقبت از نوزاد در تورنتو در ماه 1758 دلار است.
در کانادا هزینه مراقبت و پرستاری از کودکان به سرعت در حال افزایش است، طوری که از سه سال پیش در برخی از شهرها به میزان 20 درصد و در اکثر نقاط کانادا بیش از 10 درصد افزایش یافته است.
در مقایسه با سال گذشته هزینه ها در 71 درصد بازار سریعتر از تورم افزایش یافته است. به علاوه این شکاف بین شهرهایی با بالاترین هزینه ها و شهرهایی با پایین ترین هزینه ها در حال وسعت یافتن است، روندی که در مطالعات قبلی این گروه نیز مشاهده شد.   
سه استان کبک، مانیتبا و P.E.I حداکثر هزینه های مراقبت و پرستاری از کودک و هزینه های آن بخش از بازار را که می تواند کاهش یابند تعدیل ساختند. شهریه های کبک بدون توجه به سن کودک در تمام موارد یکسان است در حالی که در دو استان دیگر یعنی  مانیتبا و P.E.I مانند سایر نقاط هزینه بیشتری برای مراقبت از نوزادان و کودکان نوپا مطالبه می شود.
در این اطلاعات آماری کودکان تا سن 2 سال نوزاد در نظر گرفته می شوند. والدین ساکن تورنتو بیش از سایر والدین که در نقاط دیگر کشور ساکنند برای مراقبت و پرستاری از نوزادان هزینه می کنند که به طور میانگین هزینه ای معادل 1758 دلار در ماه است. بر این اساس هزینه سالیانه مراقبت و پرستاری از نوزادان در تورنتو 21096 دلار برآورد می شود.
میانگین یعنی نیمی از هزینه ها کمتر و نیم دیگر بیشتر از این میزان هستند.

هزینه مراقبت و پرستاری برای نوزادان
هزینه مراقبت و پرستاری برای کودکان زیر 2 سال به شکل گسترده ای متفاوت است که شامل کمتر از 200 دلار در ماه در کبک تا حدودا 10 برابر آن مبلغ در تورنتو است.
منبع عکس: cbc

این تحقیق اعلام کرد: " یک خانواده جوان با درآمد متوسط که با یک نوزاد و کودکی سه ساله در تورنتو زندگی می کنند به طور ماهانه با صورتحسابی معادل تقریبا 3000 دلار (36000 دلار در سال) برای هزینه های تعدیل شده مراقبت و پرستاری از کودکان مواجه خواهند شد و این در شرایطی است که آن ها بتوانند جایی پیدا کنند."
هزینه برای سایرگروه های سنی نیز افزایش یافته است اما نه به اندازه هزینه مراقبت و پرستاری کودکان تا دو سال. میانگین هزینه مراقبت و پرستاری روزانه کودک در تورنتو برای کودکان نو پا که بین 18 ماه تا 3 سال هستند 1354 دلار است.
ونکوور با سطح هزینه 1292 دلار شهر بعدی است که بعد از آن مناطق حومه ای ونکوور یعنی ریچموند و بورنابی قرار دارند. بازار منطقه ونکوور از جمله میسیساگا ، وان و برامپتون همگی هزینه ای بیش از 1100 دلار در ماه دارند.
این درمقایسه با مونترال است که به خاطر برنامه تعدیل دولتی هزینه مراقبت و پرستاری به طور ماهانه 168 دلار در ماه است.

هزینه مراقبت و پرستاری از کودک نوپا
هزینه مراقبت و پرستاری برای کودکان نو پا به طور ماهانه  خط سیری مشابه با هزینه های مراقبت و پرستاری برای نوزادان را دنبال می کند.
منبع عکس: cbc
محاسبات گزارش CCPA نشان داد از سال 2014 هزینه مراقبت و پرستاری کودکان پیش دبستانی تا 21 درصد در تورنتو، تا 19 درصد در ادمونتن، تا 9 درصد در ونکوور و تا 6 درصد در اوتاوا دچار افزایش شده است.

خلاصه خبر
در کانادا هزینه مراقبت و پرستاری از کودکان به سرعت در حال افزایش است، طوری که از سه سال پیش در برخی از شهرها به میزان 20 درصد و در اکثر نقاط کانادا بیش از 10 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سال گذشته هزینه ها  در 71 درصد بازار سریعتر از تورم افزایش یافته است.
هزینه مراقبت و پرستاری برای کودکان زیر 2 سال به شکل گسترده ای متفاوت است که شامل کمتر از 200 دلار در ماه در کبک تا حدودا 10 برابر آن مبلغ در تورنتو است. میانگین هزینه  برای مراقبت از نوزاد در تورنتو در ماه 1758 دلار است. بر این اساس هزینه سالیانه مراقبت و پرستاری از نوزادان در تورنتو 21096 دلار برآورد می شود. این تحقیق اعلام کرد: " یک خانواده جوان با درآمد متوسط که با یک نوزاد و کودکی سه ساله در تورنتو زندگی می کنند به طور ماهانه با صورتحسابی معادل تقریبا 3000 دلار (36000 دلار در سال) برای هزینه های تعدیل شده مراقبت و پرستاری از کودکان مواجه خواهند شد و این در شرایطی است که آن ها بتوانند جایی پیدا کنند." این درمقایسه با مونترال است که به خاطر برنامه تعدیل دولتی هزینه مراقبت و پرستاری به طور ماهانه 168 دلار در ماه است.
محاسبات گزارش CCPA نشان داد از سال 2014 هزینه مراقبت و پرستاری کودکان پیش دبستانی تا 21 درصد در تورنتو، تا 19 درصد در ادمونتن، تا 9 درصد در ونکوور و تا 6 درصد در اوتاوا دچار افزایش شده است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image