• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

کبک برای 84,000 فرد ناتوان حقوق پایه مقرر کرد

نخست وزیر فیلیپ کوییلارد روز یکشنبه اظهار کرد دولت کبک با برخورداری از ظرفیت بسیار محدود کار، به تدریج قادر خواهد بود تا یک سال آینده حداقل درآمد تضمین شده را تامین نماید.

این مقدار دارآمد به ارزش 3 میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در نظر گرفته شده است.

طبق برآورد آماری، 84000 کبکی، واجد شرایط حداقل درآمد هستند، که بیشتر آنها دارای ناتوانی های فیزیکی و ذهنی هستند و اغلب این افراد مجرد می باشند.

تا سال آینده، کمک های دولت خود تا حداقل 73 دلار در ماه افزایش خواهد یافت. این رقم تا سال 2023 در هر ماه به مبلغ 440 دلار می رسد و حداقل سالیانه تضمین شده آن  18,029 دلار خواهد بود.

دولت کوییلارد بیان کرد: "ما فقط می توانیم از اشتغال حمایت کنیم. اشتغال تنها راه حل مبارزه با فقر نیست. همچنین اقداماتی دیگر در جهت پیشبرد اهدافمان انجام می شود."

تمرکز بر بازار کار
طرح مبارزه با فقر در کشور همچنین بودجه های اضافی برای برنامه های موجود، از جمله 286 میلیون دلار برای پروژه های مسکن اجتماعی و 580 میلیون دلار برای مزایای اجتماعی در نظر می گیرد.

تعداد افراد مجرد کبکی که از مزایای اجتماعی برخوردار می شوند، تا سال 2018 افزایش می یابند. در سال 2021 حدود 540 دلار در سال دریافت خواهند کرد.

در این طرح همچنین 40 میلیون دلار برای ساخت مهد کودک در مناطق کم درآمد و 300 هزار دلار برای ابتکارات بهداشت روانی اختصاص یافت.

در کبک، حدود 802000 نفر در حال حاضر زیر خط فقر  18،000 دلاری در سال برای فرد مجرد تخمین زده شده است.

برخی از فعالان مبارزه با فقر ادعا می کنند که این اقدامات برای کمک به کبکی های کم درآمد کافی نیستند.

سرگئی پتیتکلرک (Serge Petitclerc)، سخنگوی Collectif pour un Québec uns pauvreté، گزارش کرد کسانی که با داشتن محدودیت های شدید با کار کردن آنها مخالف می شود تحت حمایت قرار می گیرند، اما عده ای دیگر علارغم زندگی در شرایط فقر تمایل به کار دارند. وی افزود حقوق پایه باید بدون هیچ گونه شرایطی برای کلیه کبکی ها در نظر گرفته شود.

ژان پل فانیل (Jean-Paul Faniel )، هماهنگ کننده کنفرانس توسعه اجتماعی مونترال اظهار کرد که هدف دولت " بلندپروازی نیست." در واقع فقر، در جدال افراد در رویارویی با درد و دسیسه های روزمره خلاصه می شود.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image