• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش دارایی کانادایی ها همراه با افزایش میزان بدهی آن ها

طبق اداره آمار کانادا، میانگین دارایی کانادایی ها ۲۹۵ هزار دلار است که نسبت به چهار سال پیش ۱۵ درصد و از سال ۱۹۹۹ دو برابر افزایش داشته است. بیشترین ثروت کانادایی ها را مسکن شخصی و بیمه های بازنشستگی تشکیل میدهند. اما از طرفی دیگر میزان بدهی کانادایی ها از سال ۱۹۹۹ سه برابر افزایش یافته است که بیشترین قسمت آن شامل وام مسکن است. این گزارش طبق بررسی آمار مالی کانادا به دست آمده است.

آمار کانادا نشان میدهد که خانه بزرگترین ثروت و بدهی کانادایی ها است.

این گزارش نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۱۶ تقریبا ۶۱/۷ درصد کانادایی ها صاحب خانه شده اند هرچند این خانه ها را با وام صاحب شده اند.

با این وجود سال پیش نزدیک به ۳۰ درصد از کانادایی ها از وام و بدهی آزاد شدند، این مقدار در سالمندان ۵۸درصد بوده است، و ۱۵ درصد کانادایی های ۳۵ تا ۴۴ ساله سال پیش هیچ وام و بدهی نداشتند. در قرن ۲۱ نزدیک یک چهارم کانادایی های مسن هیچ بدهی نداشته اند.

در کل در پایان کانادایی ها ۱۲ تیریلیون دلار دارایی داشته اند که مسکن یک سوم آن را تشکیل میدهد. طبق همین آمار یک پنجم خانواده های کانادایی صاحب املاک دیگری مثل کلبه و خانه های مشترک هستند. همچنین حقوق بازنشستگی دومین قسمت دارایی کانادایی ها است که بیش از ۲۹/۲ درصد کانادایی ها را شامل میشود.

بدهی ها نیز بالا هستند
با افزایش دارایی ها میزان بدهی هم افزایش میابد. خانواده های کانادایی۱/۶۷تریلیون دلار قرض دارند که این آمار ازسال ۲۰۱۲ به مقدار ۲۵درصد و نسبت به سال ۱۹۹۹ سه برابر شده است. هزینه وام مسکن با ۲۸/۴ درصد بیشترین بخش بدهی کانادایی ها است. میانگین بدهی کانادایی ها۱۹۰ هزار دلار بوده که از سال ۱۹۹۹دو برابر شده است.

ترجمه زهرا شیدایی

ثبت دیدگاه

Captcha Image