• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

افزایش هشدار امنیتی وزارت بهداشت کانادا در مورد برچسبهای ایپوئیدهای ضد درد تجویزی

وزارت بهداشت کانادا قصد دارد تمام لیبلهای ایپوئیدهای تجویزی را بروزرسانی کند تا اطلاعات امنیتی افرادی که از مورفین ها یا مسکن های اعتیاد اور و قوی استفاده میکنند را افزایش دهد. وزارت بهداشت کانادا میگوید به روز رسانی لیبلهای تمام ایپوئیدهای تجویزی تا ژانویه 2019 با همکاری تولیدکننده ها صورت میگیرد. جمعا 508 ایپوئید تجویزی مورد بررسی قرار گرفته و بروزرسانی لیبلهایشان بر اساس میزان در خطر بودن اولویت بندی خواهد شد.

این بروزرسانی شامل توصیه هایی برای مقدار دوز مصرفی روزانه، جهت  مهار کردن درد تسکین ناپذیر و غیر سرطانی مزمن و همچنین محدود کردن مقدار داروهای تجویزشده برای درد شدید میباشد. لیبلها همچنین هشدارها را بر اساس میزان در خطر بودن بیماران از مصرف ایپوئیدها طبقه بندی خواهد کرد، همانند زنان باردار، و افرادی که سابقه وابستگی یا اختلال مصرف مواد دارند.

وزارت بهداشت کانادا در نشریه ای اعلام کرد: کانادا در حال مواجه شدن با بحران ایپوئیدی است که نیاز بسیاری از کاناداییها در تمام جنبه های زندگیشان است. بیمارانی که  ایپوئیدهای تجویزی و روش درمانی پزشکها را دریافت میکنند نیاز به درک روشنی از خطرات ناشی از این داروها دارند تا بتوانند تصمیم گیری اگاهانه ای از چگونگی مصرف درست داروها و یا اینکه آنها را مصرف کنند یا نه داشته باشند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image