• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

تورنتو در تلاش برای فراهم سازی اجاره بلند مدت بر اساس قوانین جدید Airbnb

تورنتو به متصدیانی برای ثبت محل ها و دوره های اجاره کوتاه مدت نیاز دارد که این نام این  متصدیان باید به طور رسمی در شهرداری  ثبت شوند و در عین حال تورنتو از فهرست کردن آپارتمان های سوئیت های مشترک با اجاره کوتاه مدت در سایت هایی مانند Airbnb نیز ممانعت به عمل می آورد.

شورا 40 به 3 به نفع قوانین و آیین نامه آپارتمان اجاره ای کامل رای داد و 27 به 17 به نفع ممنوعیت سویت های مشترک با اجاره کوتاه مدت رای داد.

روز پنج شنبه طی یک روز پر از بحث و گفتگو که اعضای شورا بر سر یگدیگر فریاد می زدند و اعضای عمومی که در سالن عمومی تجمع کرده بودند به دفعات برآشفتند، ممنوعینت اجاره
یوئیت های مشترک مهمترین نکته مورد بحث این جلسه بود.

Airbnb که تاکنون بزرگترین گرداننده در بازار اجاره کوتاه مدت است اظهار می کند در حدود 700 نفر از صاحبخانه هایش سوئیت ارائه می دهند که رایج ترین شکل آن زیر زمینی مجزاست که با یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی کامل می شود. مشخص نیست وقتی قوانین جدید به اجرا درآیند برای چنین واحدهایی چه اتفاقی می افتد.  

متصدیان به آسانی می توانند این آپارتمان های درجه دو را به وضعیت قبل برگردانند و به سادگی آن ها را به عنوان یک اتاق (اجاره ای در منزل صاحبخانه) اداره کنند. یا ممکن است تصمیم بگیرند آن سوییت ها را در بازار اجاره بلند مدت دسته بندی کنند که احتمال دارد شورا این دسته بندی را ترجیح دهد. 

ونکوور نیز به تازگی قوانین جدیدی برای اجاره کوتاه مدت به تصویب رسانده و همچنین اجاره کوتاه مدت سوئیت ها را ممنوع کرده است.

مقررات شهرداری برای محل های اجاره ای کوتاه مدت که کمتر از 28 روز تعریف می شوند ممنوعیت قائل نمی شود اما در عوض کسانی را که بر این محل ها و دوره ها ی اجاره نظارت دارند و آن ها را اداره می کنند ملزم به کسب مجوز لازم می سازد.

صاحبخانه ها یا موجرها در مورد ارائه محل سکونت اولیه خود (اجاره دادن همان خانه ای که در آن سکونت دارند) که ممکن است تا سه اتاق یا یک خانه کامل باشد با محدودیت مواجه می شوند. کسانی که خانه خود را (که محل سکونت اولیه خودشان است) به طور کامل اجاره می دهند فقط می تواند طی دوره ای 180 روزه در هر سال تقویمی این کار را انجام دهند.

نگرانی صاحبخانه های عضو Airbnb
تصمیم شورا، انتخاب های موجود را برای متصدی های اجاره کوتاه مدت محدود می کند، بطوری که به یک گروه منتهی می شوند تا افرادی را که ده ها محل اجاره ای کوتاه مدت را ثبت و فهرست می کنند معرفی کند و "سؤالی وجودی " در مورد کسب و کار آن ها مطرح سازد.

در طول جلسات بحت و گفتگو در کمیته، چند صاحبخانه عضو Airbnb تایید کردند که آن ها از دوره های اجاره کوتاه مدت به مراتب بیشتر از دوره های اجاره بلند مدت درآمد کسب می کنند، تنها با یک برآورد مشخص شد در اجاره کوتاه مدت درآمد 30 درصد بیشتر بود.
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image