• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

میزان بدهی در خانوارهای کانادایی بیشتر از هر کشور دیگری شده است

OECD)  Organization for Economic Cooperation and Development) دریافته که میزان نسبت بدهی خانوارهای کانادایی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۱ درصد رسیده است که به طور قابل ملاحظه ای این میزان بیشتر از ۳۵ کشور توسعه یافته و درحال توسعه است.

افزایش بدهی خانوارهای کانادایی ها ممکن است اقتصاد این کشور را در شرایط حاد قرار دهد.

 درحالی که بسیاری از کشورها میزان بدهی بسیار بالایی در دهه پیش داشتند، در طول زمان بدهی خود را کاهش دادند.

در گزارش کاملی که در ماه آینده منتشر می شود، OECD بدهی خانوار کانادا را در میان بالاترین بدهی ها رتبه بندی کرده است. که این مشکل به دلیل بازتاب جمعیت زیاد این کشور بوده و تاثیرات منفی زیادی بر سیستم مالی کشور دارد.

در این رتبه بندی با انجام مقایساتی کره جنوبی با بدهی ۹۳ درصدی بعد از کانادا قرار دارد و پس از آن انگلستان با ۸۸ درصد بدهی جزء کشورهایی با بدهی بالا هستند. در آمریکا این مقدار به ۸۰  درصد و در فرانسه و آلمان این مقدار به ۶۰ درصد رسیده است.

در کانادا و کشورهای دیگر اساندیناوی قیمت مسکن افزایش یافته است. OECD این افزایش شدید مخارج خانوارها را علت اصلی افزایش قیمت مسکن دانسته است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image