• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

پلیس ونکوور راننده ای که گوشی و تبلتش را به فرمان متصل کرده بود متوقف کرد

پلیس ونکوور راننده ای را به دلیل داشتن هدفون متوقف کرد و سپس متوجه اتصال هدفون به یک گوشی آیفون روی فرمان شد. راننده درست در کنار گوشی، تبلتی را نیز با نخ به فرمان متصل کرده بود. این درحالی بود که راننده خودرو گواهینامه نداشت.

پلیس ترافیک بر صفحه توئیتر خود نوشت، راننده درواقع جریمه خودرا با خود حمل میکرد.

پلیس این راننده را ۸۱ دلار برای نداشتن گواهینامه جریمه کرد، در صورت تشخیص پلیس به عنوان راننده ناهنجار او میبایست ۳۶۸ دلار جریمه میشد و۴ نمره منفی میگرفت.

سخنگوی پلیس ونکوور براسن باور است که بجای جریمه کردن رانندگان بهتر است درمورد رانندگی ناهنجار به رانندگان  آموزش داده شود.

ثبت دیدگاه

Captcha Image