• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

آلبرتا با تصویب لایحه ای، قوانین اتحادیه های همجنسگرایان در مدارس را تقویت می کند

دو هفته پس از مذاکرات طوفانی در خصوص جنسیت، آموزش و حقوق دانش آموزان و والدین، روز چهارشنبه منطقه آلبرتا با تصویب لایحه ای قوانین اتحادیه های همجنسگرای در مدارس را تقویت می کند.

وزیر اموزش، David Eggen اظهار داشت، این طرحی جهت حفاظت از برخی کودکان آسیب پذیر جامعه است.

وی افزود، ما میدانیم والدین فرزندانشان را دوست دارند و قصد حمایت از فرزاندانشان را دارند... اما گاهی کودکان با دوستانشان راحت ترند و در کنار آن ها احساس امنیت می کنند و می توانند مسائل جنسی خود را بیان نمایند.

این لایحه از گروه های دوستانه حمایت میکند، طبق این لایحه مسئولین حق ندارند به اولیای دانش اموزان درمورد شرکت فرزاندشان در اتحاد همجسنگرایانه اطلاع دهند. مگر درشرایطی که خطری انان را تهدید کند.

38عضو کنگره NDP به این لایحه رای موافق و22 نفر از 26 نفر از اعضای کنگره United Conservative رای منفی دادند.

افراد مخالف این لایحه براین باورند، این قضیه بُعد دیگری نیز دارد. شما به کودکان میگویید ما با شما هستیم و حتی از همجنس گرایی هم حمایت میکنید و از آنها میخواهید هرچه هستند باشند.

هفته پیش united conservative مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد و گفت معلمان و‌مسئولان باید این روابط را به والدین اطلاع دهند. Mark smith منتقد تحصیلی گفت: ما این کلوب های دوستانه را جهت حمایت از دانش اموزان برپا کردیم، اما با لایحه مخالفیم زیرا والدین باید در جریان باشند.

Smith خاطرنشان کرد که آموزش جنسی بصورت گروهی با اطلاع رسانی به والدین اجرا خواهد شد، زیرا مربیان اموزش دیده بهتر از سیاستمداران میتوانند افکار و اطلاعات را به کودکان انتقال دهند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image