• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

انتخاب اولین فرد ترنس‌جندر در انتخابات شهرداری مونترال

"ما تاریخ را رقم می زنیم": به نقل از اولین شهردار ترنس جندر (تراجنسی) کانادا دردهکده ای واقع در شرق مونتریال

انتخاب Julie Lemieux یکشنبه گذشته تمام توجه ها را معطوف خود ساخت، درست همانگونه که پیروزی دور از انتظار  Valérie Plante اولین شهردار زن منتخب مونترال خبر ساز شد.
"مونترال شاهد انتخاب اولین شهردار زن خود بود": Valérie Plante شهر دار منتخب مونترال، رقیب انتخاباتی خود Denis Coderre را مغلوب ساخت.

پیشینه مذهبی کنایه آمیز مردم دهکده شهردار منتخب، Lemieux ، که همواره نقطه عطفی در مراحل سرنوشت ساز بوده است، این بار نیز در انتخاب Lemieux نقشی تاثیر گذار داشت و از اهمیت آن کاسته نشد.

Julie Lemieux با اختصاص 48 درصد آرا به خود در رقابت انتخاباتی شهرداری پیروز شد.
Lemieux 45 ساله نه تنها اولین فرد ترنس جندر است که در کانادا انتخاب شد بلکه اولین زنی است که در انتخابات شهرداری که در سال 1880 بنانگذاری شده است به پیروز رسید.
 
وی اظهار داشت: " این مکان، دهکده مردمی بسیار متهور و نواندیش است. ما تاریخ را همینجا رقم خواهیم زد و من در این زمینه طرح های بسیاری برای اجرا دارم."

 Lemieux که با اختصاص 48 درصد از کل آرا Très-Saint-Redempteur به خود در تاریخ 5 نوامبر در رقابت انتخابات شهرداری در سطح استانی پیروز شد اخیرا به  Radio-Canada گفت بر این باور است ساکنان دهکده او را انتخاب کرده اند "تا به اهداف دهکده عینیت بخشد."

ثبت دیدگاه

Captcha Image