• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

جمع آوری داده های دقیق Statistics Canada درمورد تلفات و جراحات در محیط کار

سازمان آمار کانادا تصمیم به بررسی و جمع آوری اطلاعات قوی تری در خصوص تلفات و صدمات کارگران کشور گرفته است. این بررسی گامی کلیدی جهت بهبود سیاست های ایمنی کارگران می باشد.

طبق دفتر Innovation Minister Navdeep Bains، این اطلاعات از وزارتخانه های استانی و منطقه ای هیئت labour and the workers' compensation در راستای مشارکت با Employment and Social Development Canada و سایر سهامداران جمع آوری می شوند.

آخرین بررسی ملی که در کانادا توسط سازمان آمار کانادا انجام شد در سال 1996 بود. و باقی آنالیزها و اطلاعات جمع آوری شده بصورت استانی  یا منطقه ای بوده است.

طبق داده های استانی و منطقه ای که به شورای جبران خسارت کارگران منتقل شده است، هر ساله 350 کانادایی از جراحات وارده در سرکار جان خود را از دست می دهند. اگر بیماری های مرتبط با کار طولانی مدت (مانند مزوتلیوما از قرار گرفتن در معرض آزبست و یا سرطان ریه از گرد و غبار سیلیکا) مورد توجه قرار گیرد، این تعداد در سال به حدود 1000 مرگ و میر برسد.

گلوب درصدد پر کردن شکاف داده ها با محاسبه نرخ ها، با استفاده از ادعاهای مرگ و میر کارکنان و شمار کارکنان Statscan، برای مشخص کردن پر خطرترین مشاغل و صنایع در کانادا بود. این تلاش در ارتباط با آمار کانادا نشان داد که ماهیگیری و جنگلداری بالاترین میزان مرگ و میر در هر صنعت را دارند.

Katherine Lippel، کارگردان تحقیقاتی کانادا در مورد قانون بهداشت و ایمنی شغلی در دانشکده حقوقی دانشگاه اتاوا گفت: "بسیار مهم است که بتوانیم هر ساله تلفات و آسیب های کارکنان را در کشور بررسی کنیم. او می گوید دیدگاه بهتر در مورد میزان واقعی مرگ و میر در محل کار یک «مسئله سلامت عمومی است."

Catherine Trask، نماینده Canadian Association for Research on Work and Health می گوید: بهبود کیفیت داده ها یک سرمایه گذاری صحیح است.

ویافزود: "سرمایه گزاری در پیشگیری، بازده خوبی در سرمایه گزاری دارد. بنابراین اگر ما بتوانیم از صدمات و تلفات جلوگیری کنیم، صرفه جویی در هزینه های مراقبت های بهداشتی و بهره وری از دست رفته قابل توجه خواهد بود."

ثبت دیدگاه

Captcha Image