• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

توان خرید خانه در شش شهر کانادا افزایش یافته است

جای شگفتی ندارد که توان خرید خانه در کانادا به بد‌ترین اوضاع خود در چند سال اخیر رسیده است، اما توان خرید خانه در اکثر بازارهای بزرگ مسکن کانادا در واقع پیشرفت داشته است.

این آمار طبق آخرین تحقیقات National Bank کانادا است که بررسی صورت گرفته روی توان خرید خانه در آن نشان می‌دهد که توان خرید خانه در شش مورد از 10 بازار بزرگ مسکن کانادا بهبود یافته است.

متاسفانه، تورنتو و ونکوور در بین این موارد قرار ندارند. توان خرید در این شهرها هنوز هم در حال بدتر شدن است.

هزینه‌ی رهن ماهانه‌ی یک خانه‌ی استاندارد در تورنتو حدود 3.2 درصد در سه ماهه‌ی دوم سال افزایش داشته است، و در حال حاضر 66 درصد از درآمد میانگین خانوادگی در شهر را به خود اختصاص می‌دهد.

توان خرید خانه در ونکوور حدود 0.1 درصد بدتر شده است، و حدود 75.1 درصد از درآمد میانگین صرف رهن یک خانه‌ی متوسط در منطقه‌ی شهری می‌شود.

به گفته‌ی بانک ملی، همین آمار کافی است تا سطح ملی توان خرید خانه‌ را به بدترین اوضاع خود از سال 2008 برساند، زمانی که میزان رهن خانه خیلی بالاتر از امروز بود.

اما آمار بانک ملی نشان می‌دهد که توان خرید در سه ماهه‌ی دوم در شهرهای زیر افزایش یافته است:

مونترال، که پرداخت ماهانه در آن، حدود 1 درصد کاهش یافته است
شهر کبک (کاهش 0.9 درصدی)
کلگری و ادمونتون (هر کدام دارای کاهش 0.8 درصدی)
اتاوا (کاهش 0.6 درصدی)
وینیپگ (کاهش 0.4 درصدی) 


منبع: BANK OF CANADA

دو عامل این افزایش توان خرید را توجیه می‌کنند. یکی از این عوامل، قیمت کمتر خانه‌ها در برخی از این بازارهاست، یعنی در شهرهای مونترال، کلگری، ادمونتون و شهر کبک.

عامل دوم، میزان رهن کمتر است. به گفته‌ی بانک ملی، در این سه ماهه از سال شاهد کمترین میزان رهن در پنج سال اخیر بوده ایم.

ترجمه صادق نداماتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image