• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

منافع افزایش میزان مهاجرت به کانادا در چیست؟

گزارش Conference Board کانادا به چگونگی تفاوت تاثیر میزان مهاجرت روی میزان جمعیت، نسبت کارگران به بازنشستگان، تولید ناخالص ملی (GDP)، و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی نگاهی می‌اندازد.
به گفته‌ی Conference Board کانادا، افزایش میزان جذب کنونی که سالانه 300 هزار مهاجر است، می‌تواند به شکل عمده‌ای به کانادایی‌ها کمک کند تا بر چالش‌های بوجودآمده بر اثر جمعیت سالخورده و میزان پایین زاد و ولد غلبه کند.
این مطالعه، با استفاده‌ از میزان مهاجرت کنونی به عنوان پایه که 0.82 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد، نشان داد که چگونه میزان پذیرش بیشتر مهاجران – 1درصد و 1.11 درصد – بر روی اندازه‌ی جمعیت، میزان جمعیت 65 سال به بالا، نسبت کارگران به بازنشستگان، تولید ناخالص ملی، سرانه‌ی تولید ناخالص ملی و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی کانادا تاثیر می‌گذارد.
این پیش‌بینی‌ها با فرض این که ترکیب مهاجران بدون تغییر باقی می‌ماند، صورت گرفته است: 60 درصد در طبقه‌ی اقتصادی، 28 درصد در طبقه‌ی خانوادگی، و 12 درصد به عنوان پناهنده.
در حالت کنونی، تولید ناخالص ملی یا عملکرد اقتصادی با سرعت میانگین سالانه 1.85 درصد بین سالهای 2017 تا 2040 رشد خواهد کرد. اگر میزان مهاجرت سالانه تا 1 و 1.11 درصد افزایش پیدا کند، رشد تولید ناخالص ملی به ترتیب به 1.94 و 2.05 درصد خواهد رسید.
همچنین در این گزارش عنوان شده است که در حالت کنونی، نسبت جمعیت سالمندان تا سال 2040 به 24 درصد می‌رسد، نسبت کارگران به بازنشستگان از 3.64 درصد در 2017 به 2.37 درصد نزول پیدا خواهد کرد و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی سالانه 4.66 درصد افزایش خواهد داشت و 42.6 درصد از درآمدهای استانی را تشکیل خواهد داد.
اگر میزان مهاجرت تا 1 درصد افزایش پیدا کند، جمعیت سالمندان 23.2 درصد از جمعیت را تشکیل خواهد داد، نسبت کارگران به بازنشستگان 2.44 خواهد بود و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برابر با 40.7 درصد از درآمدهای استانی خواهد بود که دو درصد کمتر از حالت کنونی خواهد بود.
اگر میزان مهاجرت تا 1.1  درصد افزایش پیدا کند، جمعیت سالمندان 22.5 درصد از جمعیت را تشکیل خواهد داد، نسبت کارگران به بازنشستگان 2.53 خواهد بود و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برابر با 40.7 درصد از درآمدهای استانی خواهد بود که دو درصد کمتر از حالت کنونی می باشد.
بنابراین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورت افزایش میزان مهاجرت در حالت‌های متوسط و زیاد، نسبت جمعیت 65 سال به بالا کاهش می‌یابد، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی نیز به عنوان بخشی از درآمدهای استانی کاهش می‌یابد و نسبت کارگران به بازنشستگان به تدریج در مقایسه با وضعیت کنونی بهبود پیدا خواهد کرد.
با این وجود، این گزارش هشدار می‌دهد که اگر بازار کار کانادا جوابگوی نیاز مهاجران نباشد، افزایش میزان مهاجرت ممکن است تاثیرات منفی اقتصادی و عواقب مالی برای این کشور داشته باشد.

ترجمه صادق نداماتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image