• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آیا لیبرال‌های طرفدار جاستین ترودو در انتخابات، محافظه‌کاران و حزب دموکرات جدید را شکست خواهند داد؟

طبق نظرسنجی شرکت متخصص تحقیقات در زمینه‌ی بازار و نظرات جهانی (Ipsos)، با وجود یک سری مجادلات سیاسی، از قبیل اصلاحات مالیاتی پیشنهاد شده توسط لیبرال‌ها و توافق بر سر پرونده‌ی عمر خضر (Omar Khadr)، حمایت رأ‌ی‌دهندگان از دولت جاستین ترودو ثابت باقی مانده است.
در حقیقت، این نظرسنجی نشان می‌دهد که اگر انتخابات همین فردا برگزار شود، 39 درصد از کانادایی‌ها به لیبرال‌های طرفدار ترودو رأی خواهند داد که از 32 درصد رأی‌دهنده به محافظه‌کاران طرفدار اندرو شیر (Andrew Scheer) در این نظرسنجی بیشتر است. بر اساس این نظرسنجی، 20 درصد از حزب دموکرات جدید (NDP) حمایت خواهند کرد – که اکنون در کورس رقابت قرار داد – درحالیکه 5 درصد به حزب بلوک کبکوا (Bloc Quebecois) و چهار درصد به حزب‌های دیگر از قبیل حزب سبز رأی خواهند داد.
این نتایج در حالی بدست آمده است که بسیاری از دکترها و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک به شدت از برنامه‌ی لیبرال‌ها برای تغییر قوانین مالیاتی مخصوص شرکت‌های خصوصی شاکی هستند، اما به گفته‌ی دارل بریکر (Darrell Bricker)، مدیرعامل امور عمومی lpsos، دولت ترودو تا به حال از لحاظ حمایت رأی‌دهندگان کانادایی، از این قضیه قِسِر در رفته است.
در انتخابات فدرالی سال 2005، لیبرال‌ها با 39.5 درصد، اکثریت آرا را نصیب خود کردند، درحالیکه محافظه‌کاران 32 درصد و حزب دموکرات جدید تقریبا 20 درصد از آرا را کسب کردند.

ترجمه صادق نداماتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image