• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

راه هایی برای شهروندان و ساکنین دائم که مایلند عزیزان خود در خارج از کشور را به کانادا بیاورند

دولت کانادا روش‌های متعددی برای به حقیقت پیوستن این رویا تحت برنامه‌ی حمایت مالی رده‌ی خانوادگی ارائه کرده است. برنامه‌های حمایت مالی رده‌ی خانوادگی جزو سخاوتمندانه‌ترین برنامه‌های تجدید دیدار خانوادگی در جهان توسعه ‌یافته هستند. با این تفاصیل، دولت کانادا تا حد امکان به متحد نگه داشتن خانواده‌ها متعهد بوده است.
روابط متعددی وجود دارد که مشمول برنامه‌ی حمایت مالی رده‌ی خانوادگی می‌شود، از قبیل همسرها و شریکان قانونی زندگی، والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، فرزندان وابسته، و احتمالا روابط دیگری که تحت برنامه‌های حمایت مالی رده‌ی خانوادگی استانی هستند. برای والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، برنامه‌ی سوپر ویزا نیز موجود است.
 
چه برنامه‌ی حمایت مالی رده‌ی خانوادگی برای شما مناسب است؟
- مایلم تا پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود را به کانادا بیاورم.
روش‌های متعددی برای آوردن والدین یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به کانادا وجود دارد، از قبیل برنامه‌ی حمایت مالی از والدین یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کانادا که ظرفیتی سالانه برای تعداد متقاضیان پذیرفته شده دارد. وقتی که این ظرفیت تکمیل می‌شود، برنامه‌ی سوپر ویزا نیز وجود دارد که این امکان را به والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌دهد تا با ویزاهای چندبار ورود که تا 10 سال قابلیت تمدید دارد، وارد کانادا شوند. همچنین، می‌توانید برنامه‌های متنوع حمایت مالی رده‌ی خانوادگی استانی موجود را بررسی کنید. هیچ فرقی نمی‌کند که چه برنامه‌ای را انتخاب می‌کنید، مهم این است که والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها الزامات واجد شرایط بودن را داشته باشند و حمایت‌کنندگان نیز خود شرایط حمایت مالی را برآورده کنند.
- مایلم تا همسر یا شریک قانونی زندگی خود را به کانادا بیاورم.
فرآیند آوردن همسر به کانادا ممکن است دارای گزینه‌های متعددی برای متقاضی باشد که باید با دقت بررسی شوند. به عنوان مثال، دو نوع حمایت مالی از همسر در دولت فدرال وجود دارد: داخلی و خارجی. هر کدام از این دو گزینه دارای مزایا و معایب خود هستند. همچنین، تضمین این که همسر یا شریک قانونی زندگی واجد شرایط است و این که خود حامی مالی شرایط حمایت را دارد، موضوعات مهمی هستند. تعداد زیادی برنامه‌ی حمایت مالی رده‌ی فامیلی استانی نیز برای شما وجود دارد- مایلم تا فرزند وابسته‌ی خود را به کانادا بیاورم.
 
اگر شما شهروند کانادا هستید یا اقامت دائم دارید و یک فرزند وابسته در خارج از کانادا دارید که مایلید او را به کانادا بیاورید، شاید بهتر باشد که این کار را تحت برنامه‌ی حمایت مالی از فرزند وابسته انجام دهید. همانند تمامی برنامه‌های حمایت مالی، فرزند وابسته باید واجد شرایط باشد و حامی مالی نیزباید شرایط حمایت مالی را داشته باشد.
- مایلم تا یکی از خویشاوندان یا دوستان خود را به کانادا بیاورم.
بعضی از اوقات، یک استان در کانادا یک برنامه‌ی حمایت مالی رده‌ی خانوادگی استانی برای خویشاوندانی که الزاما شرایط برنامه‌های فدرالی را ندارند، پیشنهاد می‌کند. از آنجا که این برنامه‌های حمایت مالی رده‌ی خانوادگی استانی در معرض تغییر قرار دارند.

ترجمه صادق نداماتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image