• دلار آمریکا (خرید): 24,700
 • دلار آمریکا (فروش): 25,300
 • دلار کانادا (خرید): 20,200
 • دلار کانادا (فروش): 20,700

دولت تعیین می‌کند که چه کارآفرینانی می‌توانند برای مجوز کار جهت اقامت دائم کانادا اقدام کنند

دولت کانادا تأییدیه‌ای در ارتباط با دسته‌های کارآفرین و خویش فرما صادر کرده که می‌توانند قبل از دریافت اقامت دائم کانادا، مجوزکار دریافت کنند.
در مواردی که متقاضیان در یک دسته‌ی کسب و کار نامزد شده اند یا شغل آزاد دارند و خویش فرما هستند و درخواست اقامت دائم آنها هنوز به جریان نیفتاده است و درعین حال دارای استدلالی قانع کننده برای ورود به کشور و بازار کار دارند، ممکن است یک مجوز کار C11 به عنوان مجوز کار اولیه یا تمدیدشده برای آنها صادر شود.
دستورالعمل‌های به روزرسانی‌شده از دو حالت زیر تبعیت می‌کند:
 1. نامزدهای دریافت اقامت استانی احتمالی یا حقیقی که کارهای تجاری انجام می‌دهند؛
 2. کارآفرینان یا خویش فرمایان راهی کِبک که مجوز انتخابی کِبک برای آنها صادر شده است.در هر دوی این حالات، دولت تصدیق می‌کند که فرد نهایتا به دنبال اقامت دائم است و این ورودی به کانادا و بازار کار که قبل از اقامت دائم اهدا می‌شود، می‌تواند متقابلا به هر دو طرف سود برساند.
 
نامزدی استانی
مجوز کار ممکن است برای یک تبعه‌ی خارجی از طرف فرمانداری استانی یا منطقه ای که نامزد احتمالی برای دریافت اقامت دائم شده است، صادر شود. این احتمال وجود دارد زیرا استان یا منطقه موردنظر می‌خواهد که نامزد احتمالی، برنامه‌ی کسب و کار خود را پیاده کند و مطمئن شود که کانادا می‌تواند پذیرای این تبعه‌ی خارجی باشد.
برای واجد شرایط بودن، تبعه‌ی خارجی باید:
 • یک نامه‌ی پشتیبانی از استان یا منطقه مورد نظر داشته باشد (این نامه‌ی پشتیبانی باید دارای شواهدی باشد مبنی بر این که پذیرش آنها در کانادا به منظور راه اندازی کسب و کار است، برای کانادا منافع اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی چشمگیری دارد؛ ممکن است به اسناد اضافی از قبیل یک برنامه‌ی تجاری نیاز باشد)؛
 • یکی از موارد زیر را داشته باشد:
 1. پیشنهاد شماره‌ی استخدامی، یا
 2. مجوز واحد هدایت برنامه‌ی مهاجرت (IPG) برای تحویل فرم "پیشنهاد استخدام برای تبعه‌ی خارجی معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)"
 • هزینه‌ی موافقت کارفرما پرداخت شود (خویش فرمایان، کارفرمای خود محسوب می‌شوند و خودشان باید هزینه‌ی موافقت کارفرما را بپردازند)؛ و
 • برای دریافت مجوز کار درخواست ارائه داده باشند.
کبک
مجوز کار ممکن است برای کارآفرینان یا خویش فرمایان راهی کِبک که دارای مجوز از مرکز سندیکاهای کبک (CSQ) هستند، صادر شود، اما تبعه‌ی خارجی باز هم اقامت دائم یا مجوز کار موقت خود را دریافت نکرده‌اند.
برای واجد شرایط بودن، تبعه‌ی خارجی باید:
 • دارای یک مجوز معتبر از سندیکاهای کار کبک به عنوان یک کارآفرین یا فرد دارای شغل آزاد باشد؛
 • دارای یک درخواست از اداره‌ی مهاجرت، تنوع و انجمن‌های فرهنگی کبک (MIDI) به منظور ورودی زودهنگام باشند.
 •  یکی از موارد زیر را داشته باشد:
 1. پیشنهاد شماره‌ی استخدامی، یا
 2. مجوز واحد هدایت برنامه‌ی مهاجرت (IPG) برای تحویل فرم "پیشنهاد استخدام برای تبعه‌ی خارجی معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)"
 • هزینه‌ی موافقت کارفرما پرداخت شود (خویش فرمایان، کارفرمای خود محسوب می‌شوند و خودشان باید هزینه‌ی موافقت کارفرما را بپردازند)؛ و
 • برای دریافت مجوز کار درخواست ارائه داده باشند. 

ترجمه: صادق نداماتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image