• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

تا سال 2036، احتمالا نیمی از جمعیت کانادا را مهاجرین یا فرزندان مهاجرین تشکیل خواهند

طبق خبر منتشر شده‌ی جدید دولت درباره‌ی مهاجرت و تنوع نژادها، تا سال 2036، احتمالا نیمی از جمعیت کانادا را مهاجرین یا فرزندان به دنیاآمده‌ی آنها در کانادا تشکیل خواهند داد.
این خبر مبتنی بر دو گزارش است، از جمله گزارش "مهاجرت و تنوع نژادها، پیش‌بینی جمعیت کانادا و نواحی آن از سال 2011 تا 2036."
در این گزارش آمده است که اگر میزان مهاجرت کنونی ادامه یابد، نسبت کانادایی‌هایی که در خارج از کانادا به دنیا آمده‌اند، در سال 2036 به 24.5 درصد تا 30 درصد خواهد رسید.
احتمال می‌رود که این افزایش پیش‌بینی‌شده اثر نظریه دومینو را بر روی جمعیت نسل دوم داشته باشد، یا روی فرزندانی که حداقل یکی از والدین آنها خارج از کانادا به دنیا آمده است.
بنا بر این گزارش، نسبت جمعیت متولدشده در کانادا متعلق به والدین کانادایی که خارج از کانادا متولد شده‌اند، تا سال 2036 به 19.7 درصد خواهد رسید.
بر اساس تخمین‌های این گزارش، ترکیب این دو، یعنی کانادایی‌هایی که خارج از کانادا به دنیا آمده اند و فرزندان متولدشده‌ی آنها در کانادا، تا سال 2036 بین 44.2 درصد تا 49.7 درصد از جمعیت را تشکیل خواهد داد.
در مقایسه با ارقام ارائه شده‌ی دولتی اخیر که در سال 2011 ارائه شد، مهاجرین در آن زمان 20.7 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند، درحالیکه فرزندان آنها 17.5 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند، که جمعا 38.2 درصد از جمعیت را شامل می‌شدند.
منبع عکس: dailyhive
انگلیسی، فرانسوی، یا ...؟
این خبر مبتنی بر گزارش دیگری نیز بود، که "پیش‌بینی زبان کاربردی در کانادا از سال 2011 تا 2036" نام داشت، و بیانگر نتایج پیش‌بینی برای تکامل زبان در کانادا است.
در این گزارش آمده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است تا سال 2036 بیش از یک چهارم جمعیت کانادا انگلیسی یا فرانسوی را به عنوان زبان مادری خود صحبت نکنند.
طبق آمار سرشماری صورت گرفته در سال 2011، نسبت کانادایی‌هایی که زبان مادری آنها نه انگلیسی بوده نه فرانسوی، 20 درصد بوده است.
بر اساس این خبر، ممکن است این گروه – که اکنون به بیش از 200 زبان بومی بین خود صحبت می‌کنند – در سال 2036 بین 26.1 درصد تا 30.6 درصد از جمعیت کانادا را تشکیل دهند.
با این وجود، بین 45 درصد تا 48 درصد از کانادایی‌های دارای زبان مادری دیگر، زبان انگلیسی یا فرانسوی را در هر صورت به عنوان زبان اصلی خود انتخاب خواهند کرد.
و به طور کلی، این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال 2016، انگلیسی زبان رسمی اول 78 درصد از جمعیت کانادا خواهد بود، که نسبت به میزان 75.4 درصد در سال 2011 افزایش خواهد داشت.
در عین حال، پیش‌بینی می‌شود افرادی که زبان فرانسوی زبان رسمی اول آنهاست، از 23 درصد در سال 2011 به 21 درصد نزول پیدا خواهند کرد.
منبع عکس: dailyhive

ثبت دیدگاه

Captcha Image