• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

لایحه‌ی C-6 - تغییرات اعمال شده چیست؟

لایحه‌ی C-6، که قانونی برای اصلاح قانون شهروندی و ایجاد اصلاحات مهم در قانون دیگر است، در تاریخ 19 ژوئن 2017 موافقت سلطنتی را دریافت کرد. در جداول زیر، توضیحاتی درباره‌ی تغییراتی که در قانون شهروندی اعمال شده و زمانی که انتظار می‌رود این تغییرات اجرایی شوند، ارائه شده است.

تغییراتی که انتظار می‌رود در پاییز سال 2017 اجرایی شود
 
قانون شهروندی قبلی
قانون شهروندی با اصلاحات لایحه‌ی C-6

متقاضیان قبل از درخواست شهروندی، باید چهار سال از شش سال را در کانادا حضور فیزیکی می داشتند.
متقاضیان قبل از درخواست شهروندی، باید سه سال از پنج سال را در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند.
 
متقاضیان باید برای مالیات بر درآمد خود در کانادا برای چهار سال از شش سال پرونده‌ای‌ تشکیل می‌دادند که با شرایط حضور فیزیکی آنها مطابقت می‌داشت، و اگر نیاز بود آن را تحت قانون مالیات بر درآمد انجام می‌دادند. 
متقاضیان باید برای مالیات بر درآمد خود در کانادا برای سه سال از پنج سال پرونده‌‌ای تشکیل دهند که با شرایط حضور فیزیکی آنها مطابقت داشته باشد، و اگر نیاز باشد آن را تحت قانون مالیات بر درآمد انجام دهند. 

در دوره‌ی چهار سال از شش سال خود، باید طی 183 روز قبل از درخواست خود در کانادا حضور فیزیکی می‌داشتند.
این ماده لغو شده است. دیگر نیازی نیست که متقاضیان این شرط را برآورده کنند.
زمان سپری شده در کانادا قبل از دریافت اقامت دائم، جزو شرط حضور فیزیکی موردنیاز برای دریافت شهروندی حساب نمی‌شد.
قبل از دریافت اقامت دائم، هر روزی که متقاضیان در کانادا به صورت اقامت موقت حضور داشته‌اند، به عنوان نصف روز برای برآورده کردن شرط حضور فیزیکی برای دریافت شهروندی حساب می‌شود، که حداکثر اعتبار دریافتی 365 روز خواهد بود.

متقاضیان بین سنین 14 تا 64 سال باید شرایط زبان و دانش مورد نیاز برای دریافت شهروندی را برآورده می‌کردند.
متقاضیان بین سنین 18 تا 54 سال باید شرایط زبان و دانش مورد نیاز برای دریافت شهروندی را برآورده کنند.


تغییراتی که انتظار می‌رود در اوایل سال 2018 اجرایی شود
 

وزارت، مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی لغو بیشتر پرونده‌های شهروندی بود که برمبنای ارائه‌ی اطلاعات دروغ، کلاهبرداری، یا مخفی کردن آگاهانه‌ی شرایط مادی بودند.
دادگاه فدرال مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی لغو بیشتر پرونده‌های شهروندی بود کهبرمبنای ارائه‌ی اطلاعات دروغ، کلاهبرداری، یا مخفی کردن آگاهانه‌ی شرایط مادی مرتبط با امنیت، نقض قوانین بشری یا بین‌المللی، و جنایت سازماندهی شده بودند.
دادگاه فدرال مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی تمامی پرونده‌های لغو شهروندی است، مگر این که درخواست‌های فردی برای تصمیم‌گیری وزارت صورت بگیرد.
هیچ قدرت مشخصی در اختیار افسران شهروندی نبود تا اسناد و مدارک تقلبی یا اسناد جعلی مشکوک تهیه شده تحت قانون شهروندی را مصادره کنند. 
به افسران این اختیار مشخص داده می‌شود تا اسناد و مدارک تقلبی یا اسناد جعلی مشکوک تهیه شده تحت قانون شهروندی را مصادره کنند.
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image