• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

طبق مقامات اتاوا کسری بودجه فدرال برای سال 2016-17 معادل 8.17 میلیارد دلاربود

اتاوا سال مالی 2016-17 را با کمبود 17.8 میلیارد دلار به پایان رساند
این میزان در مقایسه با کسری بودجه 23 میلیارد دلاری بود که در بودجه بهار پیش بینی شده بود.
عایدی های دولتی در مقایسه با سال قبل به واسطه کاهش در عایدی مالیات درامد شخصی، درآمد حق بیمه اشتغال و سایر درآمدها ، به میزان 2.0 میلیارد دلار یا 0.7 درصد کاهش یافت، که با افزایش درآمد GST جبران می شود.
هزینه برنامه ها به واسطه افزایش انتقالات اصلی به افراد و انتقالات اصلی به دیگر سطوح دولتی و پرداخت های مربوط به انتقال به حدود 16.2 میلیارد دلار یا 6.0 درصد افزایش یافت. مطالبات بدهی عمومی به واسطه کاهش یافتن میزان بهره به حدود 1.3 میلیارد دلار یا 5.2 درصد کاهش یافت.
بدهی فدرال در 31 مارس 2017 معادل 631.9 میلیارد دلار بود، که بیشتر از میزان سال گذشته (به مبلغ به میزان 6.16.0 میلیارد دلار) بود.


 

ثبت دیدگاه

Captcha Image