• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

بعضی از پزشکان از بیل مورنیو در خواست کرده اند تا در مورد تغییرات مالیاتی دست به کار شوند

هدف این گروه توجه کردن به مسائلی غیر از انتقادات مطرح شده راجع به اسیب دیدن حرفه پزشکی با تغییرات مالیاتی است.
این هفته انها نامه ای را امضا کرده و به مورینو فرستاده اند.
به گفته دکتر سارا  گیس :" ما واقعا از پیشنهادات همکاران و مطرح شدن بعضی عقاید جامعه پزشکیمان خسته و بیزار شده ایم. ما دوستانی داریم که هرگز با ما حرفی نزده اند. مردم راجع به این مسئله به طوری مضحکانه احساسی هستند."
در میان دیگر مسائل، مورینو خواستار توقف بعضی از مکانیسم های پس انداز -ذخیره مالیات از طریق مشارکت است. به گفته پزشکان این موارد ضروری هستند. انجمنهای عصبانی پزشکان می گویند: " پزشکان، کانادا را به خاطر امریکا ترک خواهند کرد. و پزشکان زن به طور بی تناسبی اسیب خواهند دید.
سرپرست  CMA  مخالف تغییرات است.
مدیر انجمن پزشکی کانادا دربیانیه ای جدید اعلام کرد: " هیات نمایندگی به مورینو گفته بود که پزشکان برای فعالیت در پایتخت و توسعه عملکردشان بر معیارهایی متمرکزند. انها به هزینه های پیش بینی نشده، بیماران، ترک والدین، جا به جایی کارمندان ودیگر شرایط شغلی می پردازند.
امضا کنندگان یک نامه ازاد این مسئله را متفاوت مد نظر گرفته اند. انها استدلال کرده اند که تماس پیدا کردن با این سیستم جدید تناسب مالیاتی را ترغیب کرده و به دولت پول بیشتری برای مصارف مراقبتی بهداشتی می دهد.
"برای بودجه بندی برنامه های اجتماعی، به عایدی های مالیاتی نیاز داریم از جمله مسکن مناسب، مراقبت دارویی، کمک اجتماعی، کمک قانونی و خود سیستم مراقبتی -بهداشتی." این نامه همچنین حاکی از این مطلب است که " این برنامه ها مستقیما بر سلامت بیماران ما اثر می گذارد و به نظر ما برای مهم است."
به گفته دکتر : " تغییرات مالیاتی " حمله ای مهاجمانه بر پزشکان است."
تغییرات مالیاتی مطرح شده پزشکان خارج از کشور را کنترل می کند.
گیلس که با جوامع دور و پزشکان بدون مرز فعالیت می کند می گوید: " منحرف کردن دلارها از سمت پزشکان به سمت مراقبت های بیشتر به نفع بیماران است تا پزشکان.
داده های انجمن پزشکی کانادا به درگیر شدن اکثریت پزشکان اشاره دارد، و این به ان معناست که انها می توانند به معیارهای مختلف دسترسی یافته و مالیاتشان را کاهش دهند-
" این مزایا برای پزشکان درگیر شده مهم و خاص هستند." منصفانه است که این مزایا برای افراد کانادایی با درامدهای مشابه مورد دسترس نباشد."
پزشکان در نامه شان اعلام کرده اند: " تغییرات مطرح شده بیشتر برای افراد تحت تاثیر قرار گرفته و به عنوان بخشی از " مرور جامع " خط مشی مالیاتی است.
ریتا مک کراکن پزشک خانواده در ونکور اعلام کرد: " من برای پس انداز مالیاتی نصایح بسیاری شنیده ام حتی هنگامی که در مدرسه پزشکی بودم، نا امیدی ام را از سازمان های واکنشی اعلام کردم. هر نصیحت و پندی که مطرح شد " نیمه - فمینیستی" بود.
مک کراکن با هدف بیان کردن دیدگاهی متناوب بر واقعیت همکاران را متقاعد کرد و نامه ای به مورینو نوشت.
 او می گفت : " صاحبان درامد بالا می خواستند مالیاتی کمتر بپردازند و انگیزه ای خاص داشتند. ( اما )  مردمی که پول بیشتری بدست می اورند باید مالیات بیشتری بدهند."
لسلس بارون، جراح عمومی در جورج تاون گفت: " او از پیشنهادات دفاع می کند رویکرد مورینو به سیستم مالیات بندی بیشتر کمک خواهد کرد."
بارون گفت : " به نظرم این مسئله برای بودجه بندی، مزایا و مفهومی بسیار دارد.
ریتی کاگوئل در نامه ای دیگر اعلام کرد: " جار و جنجال انتقادات بسیاری از پزشکان این دیدگاه را با اهمیت کرده است. سیستم فعلی روشی برای از بین بردن انتقادات مطرح شده مورینو نیست. او می گفت : " علاوه بر این مسئله ، من در جایگاه درامدی هستم و می توانم پس انداز کنم. "

ثبت دیدگاه

Captcha Image